🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > Üszögös Szent Péter
következő 🡲

Üszögös Szent Péter, febr. 22.: →Péter katedrája ünnep népi neve. – Vsz. elhallásból ered: a „cathedra Sancti Petri” középkori m. fordítása: „Szent Pétör ü székössége” változott „üszögös”-sé, és így alakult ki az ehhez kapcsolódó hiedelemkör. Üszögnap a néphit szerint a hét ama napja, melyre abban az évben ~ esett. ~ napját szerencsétlennek, s ezért dologtiltó napnak tartották. Időjárásjóslása szerint „Péter üti az üszögöt, jön a melegebb idő” (Székelykevén), amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz József-napkor is. – A zalavári apátság birtokain a szólítás napja a 20. sz. elején. Helyi évkezdő hagyományként az apát e napon hívatta maga elé csikósait, gulyásait, kondásait, öregbéreseit, gyalogbéreseit, szőlőpásztorait kerülőit, kocsisait, megkérdezvén tőlük, hogy az új gazdasági évben maradnak-e szolgálatában. Ha igen, akkor szolgáltak tovább. E napon – a szokásjog alapján – kívánságaikat és panaszaikat is előadhatták. Malonyay Dezső szerint e szokás a környék uradalmaiban, a nagygazdáknál is elterjedt. 88

Bálint I:26, 228. – MN 1990. VII:126. (Tátrai Zsuzsanna)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.