🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > Ürög
következő 🡲

Ürög, Ireg, Magyar-Ürög, 1930: Mecsekalja, 1954: Pécs-Ürög, Baranya m.: Pécs város közigazgatási területének ÉNy-i része. – Az ágostonrendi karinges kanonokok ktora 1242 e. fennállt. 1297: úgy emlékeznek meg a Bold. Szűznek szentelt ~ feletti tp-ukról, mint amelyet a tatárok felégettek, és ezért malmukat a pusztítás után 3 év múlva eladták. 1333–35: perjelük csekély p-i tizedet fizetett. 1393: a prép. visszaadta a pálosok Patacs feletti Szentjakab ktorának az időközben kezébe került malmot. 1404 és 1407: prépostjuk pápai megbízásokat kapott. 1493: említik utoljára. Színhelye ismeretlen.  H.F.L.

Györffy I: 400.     

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.