🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ü > Üdvhadsereg
következő 🡲

Üdvhadsereg, Salvation Army (ang.), 1878–: minden prot. egyh-tól független vallási–jótékonysági szervezet, különleges szabadegyház. –Alapítója, az anglikán W. Booth 1861: szakított a →metodistákkal, kiknek prédikátora volt, s feleségével East London Christian Mission (‘Kelet-Londoni Keresztény Misszió’) néven önálló egyh-at alapított a szegények megsegítésére és térítésére. A megtérteket munk-ként maguk mellé vették. Mikor tevékenységük túllépett London határain, 1869: a Christian Mission, 1878: az ~ nevet adta egyházának. – Az ~ szervezete az ang. hadsereg fölépítését követi, mert tagjainak a sátán ellen kell harcolniuk. Ezért az alapító önmagát generálissá, közvetlen munk-ait tábornokká, ezredessé s különböző rangú tisztekké nevezte ki. Az ~ tagjainak egyenruhát, zászlót (kárminvörös mezőben kék csík, középen arany csillag), saját zenét és War Cry (‘Csatakiáltás’) c. folyóir-ot adott. A térítő és jótékonysági munkát nemz. és nemzetk. főhadiszállásokról irányítják. – Az ~ hitcikkelyei az ap. hitvallás eltorzítása: 1. A sola Scriptura. – 2. A világot a 3 személyű Isten teremtette és kormányozza. – 3. Az Ige megtestesülése. – 4. A kalkedoni zsin. krisztológiája. – 5. Az emberi lélek halhatatlansága. – 6. Bűnbeesés és eredeti bűn. – 7. Krisztus halála egyetemes megváltást szerzett. – 8. A bűnbánat és megengesztelődés szükségessége a metodisták módján. – 9. Az utolsó ítélet. – 10. Test szerinti föltámadás. – 11. Mennyország és pokol. – Az ~ elvet minden szentséget, a keresztség helyett a kicsinyeket megáldják, az ifjakat mint jelölteket besorozzák, végül esküt tesznek az ~ zászlajára. Megszentelődésük érdekében mellőznek minden világi szórakozást, évente 1 önmegtagadási hetet tartanak. Istentiszt-ük imádságból, éneklésből és prédikációból áll, ezt szívesen tartják nyílt tereken. Elvetik a háborút, s kötelező módon imádkoznak a népek közti békéért. – 1960: 86 orsz-ban 26.832 hivatásos tisztje és tisztjelöltje, 112.333 tb. helyi tisztje (laikus segítőtársa), 100.000 önkéntes zenésze és énekese volt. 136 nyelven prédikáltak, 137 újságot adtak ki 2 millió pld-ban. – Mo-on 1924. VII: Bpen (Alsóerdősor u. 8.) nyitott irodát Franz Rothstein ném. ezr. A főhadiszállást 1925: a VII. Erzsébet krt. 12., a gyülekezeti helyiségeket a VI. Teréz krt. 22., a VII. Dohány u. 84. és a VIII. Práter u. 78. sz. alatt bérelték, ahol ingyenes népkonyhát is üzemeltettek. 1926: ang. segítséggel a VIII. Szerdahelyi u. 17. sz. épületben nyitottak fiúotthont, ahol átmeneti szállást adtak a rászorultaknak. Jóléti ténykedésüket vallásos térítéssel együtt végezték. Lapjuk: Segélykiáltás.  **

Pallas XVI:549. – Az ~. Bp., 1926. (Credo röpiratok 4.) – Nyisztor Zoltán: Az ~. Uo., 1928. (A m. nép kvtára 15.) – LThK V:146. – NCE XII:997. – Bp. lex. 1973:1236.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.