Magyar Katolikus Lexikon > T > titkos ordináriusok


titkos ordináriusok: az egyházkormányzat titkos irányítói, az Egyház kommunista befolyásolása elleni védekezésre kialakított belső rendszer Romániában. – 1. Az erdélyi egyhm-ben Márton Áron pp. tervezte és szervezte meg a II. vh. végén a komm. uralom várható egyházellenes intézkedései és a papi letartóztatások esetére, annak megakadályozására, hogy a letartóztatott pap helyére ne kerülhessen az elnyomókat kiszolgálni kész álpap. A pp. letartóztatása esetére előre kinevezte teljes jogkörrel kormányzó utódját, aki hivatalba lépésekor kinevezte utódát, annak utódját, azok utódaikat, úgy, hogy a ~ és azok jelöltje mögött várakozzék 2 titkos tartalék. Ha a pp-öt letartóztatták, Márton pp. titkos rendelkezése szerint azonnal megszűnt kormányzói joghatósága, és mielőtt az állam jelöltje elfoglalhatná a letartóztatott helyét, titokban kihirdetik az első tartalék joghatóságát, annak letartóztatásakor utódáét, és így tovább... Ha a láncolat nem szakad meg, az állam nem tehet álpapot az egyhm. élére. A ~ rendszere 1949. VI: lépett életbe, amikor Márton Áron pp-öt letartóztatták, 1950. VI. 21: →Boga Alajost, 1951. III: →Sándor Imrét és első tartalékát, →Gajdátsy Bélát hurcolták el. 1951. IV: a második tartalék →Jakab Antalnak föl kellett tárnia jogosultságát, nehogy az állam jelöltjét a kápt. megválassza; VIII. 24: őt is letartóztatták, utóda Márton Mózes csíkszentdomokosi plnos lett, kijelölt utódai: Kovács Béla kovásznai, →Szilveszter Sándor sepsiszentgyörgyi, →Léstyán Ferenc csíkkarcfalvi plnos, →Jakab László székelyudvarhelyi hittanár. 1951. IX. 3: a kápt. kormánykívánságra törvénytelenül megbízta a „békepap” Adorján Károly knk-ot az ügyvezetéssel, annak ellenére, hogy a Szentszék Márton pp. elhurcolása óta a személytől-személyig való utódlást tekintette törvényesnek. Lestyán Ferenc, Kovács Béla, Szilveszter Sándor és Jakab László letartóztatása után 1952. II: Bors Balázs csíkszenttamási, majd őt fölmentve Gaál Tamás felcsíki főesp. tette utódának. 1952 nyarán →Lajos Balázs csíkszentmindszenti plnos, 1954: →Fuchs Gábor lett titkos ordinárius. Hatósági kényszer alatt (törvénytelenül) Kovács Béla kinevezte helynökének Adorján Károlyt. E kinevezés megosztotta az egyhm. papságát, bár a békepapok száma alig 1/6-a volt a szabadlábon lévőknek. – A ~ rendszere tudatosította a papság zömének Egyházhoz való hűségét, őrizte a törv-es joghatóságot. Az áthelyezéseket a hatóság kényszertelepítéssel oldotta meg, a ~ a kitelepítettek után küldték kinevezésüket. A ~ rendszere 1955. III. 25: Márton pp. hazatérésével megszűnt. – 2. A szatmár–nagyváradi egyhm-ben: Scheffler János pp. állami letétele (1948. XI. 17.) után, 1949. II. 14: Patrick O’Hara pápai nuncius joghatóság nélküli titkos pp-ké szent. →Bogdánffy Szilárdot, akit már IV. 5. letartóztattak. ~: 1950. V. 22: →Czumbel Lajos, letartóztatták; 1951. III. 10: →Szvoboda Ferenc, kényszerlakhelyre telepítették; 1952. X. 27: Hentes Miklós, 1954. V. 17: →Révész Gábor, 1955. X. 24: kényszerlakhelyéről visszatérve ismét Szvoboda Ferenc, 1956. II. 10: a börtönből való szabadulása után ismét Czumbel Lajos, 1967. II. 26: ismét Szvoboda Ferenc, III. 1–1982. X. 18: →Sípos Ferenc. 88–B.L.B.

Virt 1991:29. – M. Nemz. 1992. IV. 18. – Jakubinyi 2004:33, 86.

titkos ordináriusok: az egyházkormányzat titkos irányítói, az Egyház kommunista befolyásolása elleni védekezésre kialakított belső rendszer Romániában. - 1. Az erdélyi egyhm-ben Márton Áron pp. tervezte és szervezte meg a II. vh. végén a komm. uralom várható egyházellenes intézkedései és a papi letartóztatások esetére, annak megakadályozására, hogy a letartóztatott pap helyére ne kerülhessen az elnyomókat kiszolgálni kész álpap. A pp. letartóztatása esetére előre kinevezte teljes jogkörrel kormányzó utódját, aki hivatalba lépésekor kinevezte utódát, annak utódját, azok utódaikat, úgy, hogy a ~ és azok jelöltje mögött várakozzék 2 titkos tartalék. Ha a pp-öt letartóztatták, Márton pp. titkos rendelkezése szerint azonnal megszűnt kormányzói joghatósága, és mielőtt az állam jelöltje elfoglalhatná a letartóztatott helyét, titokban kihirdetik az első tartalék joghatóságát, annak letartóztatásakor utódáét, és így tovább... Ha a láncolat nem szakad meg, az állam nem tehet álpapot az egyhm. élére. A ~ rendszere 1949. VI: lépett életbe, amikor Márton Áron pp-öt letartóztatták, 1950. VI. 21: →Boga Alajost, 1951. III: →Sándor Imrét és első tartalékát, →Gajdátsy Bélát hurcolták el. 1951. IV: a második tartalék →Jakab Antalnak föl kellett tárnia jogosultságát, nehogy az állam jelöltjét a kápt. megválassza; VIII. 24: őt is letartóztatták, utóda Márton Mózes csíkszentdomokosi plnos lett, kijelölt utódai: Kovács Béla kovásznai, →Szilveszter Sándor sepsiszentgyörgyi, →Léstyán Ferenc csíkkarcfalvi plnos, →Jakab László székelyudvarhelyi hittanár. 1951. IX. 3: a kápt. kormánykívánságra törvénytelenül megbízta a „békepap” Adorján Károly knk-ot az ügyvezetéssel, annak ellenére, hogy a Szentszék Márton pp. elhurcolása óta a személytől-személyig való utódlást tekintette törvényesnek. Lestyán Ferenc, Kovács Béla, Szilveszter Sándor és Jakab László letartóztatása után 1952. II: Bors Balázs csíkszenttamási, majd őt fölmentve Gaál Tamás felcsíki főesp. tette utódának. 1952 nyarán →Lajos Balázs csíkszentmindszenti plnos, 1954: →Fuchs Gábor lett titkos ordinárius. Hatósági kényszer alatt (törvénytelenül) Kovács Béla kinevezte helynökének Adorján Károlyt. E kinevezés megosztotta az egyhm. papságát, bár a békepapok száma alig 1/6-a volt a szabadlábon lévőknek. - A ~ rendszere tudatosította a papság zömének Egyházhoz való hűségét, őrizte a törv-es joghatóságot. Az áthelyezéseket a hatóság kényszertelepítéssel oldotta meg, a ~ a kitelepítettek után küldték kinevezésüket. A ~ rendszere 1955. III. 25: Márton pp. hazatérésével megszűnt. - 2. A szatmár-nagyváradi egyhm-ben: Scheffler János pp. állami letétele (1948. XI. 17.) után, 1949. II. 14: Patrick O'Hara pápai nuncius joghatóság nélküli titkos pp-ké szent. →Bogdánffy Szilárdot, akit már IV. 5. letartóztattak. ~: 1950. V. 22: →Czumbel Lajos, letartóztatták; 1951. III. 10: →Szvoboda Ferenc, kényszerlakhelyre telepítették; 1952. X. 27: Hentes Miklós, 1954. V. 17: →Révész Gábor, 1955. X. 24: kényszerlakhelyéről visszatérve ismét Szvoboda Ferenc, 1956. II. 10: a börtönből való szabadulása után ismét Czumbel Lajos, 1967. II. 26: ismét Szvoboda Ferenc, III. 1-1982. X. 18: →Sípos Ferenc. 88-B.L.B.

Virt 1991:29. - M. Nemz. 1992. IV. 18. - Jakubinyi 2004:33, 86.

(1950. V. 10: Sándor Imre, 1951. III. 10: Jakab Antal, VIII. 24: Márton Mózes, 1952. II. 4: Léstyán Ferenc, 1952. II: Szilveszter Sándor, 1952 nyara: Lajos Balázs, 1954 eleje [V. 5?]: Fuchs Gábor, XI. 30-1955. III. 25: Danczkai Pattantyús Ábrahám Miklós[?]).