Magyar Katolikus Lexikon > F > Fuchs


Fuchs Gábor (Brassó, Brassó vm., 1910. márc. 12.-Székelyudvarhely, 1973. aug. 20.): plébános, →titkos ordinárius. - 1932: szent. erdélyi egyhm-s pappá. Gyergyóújfaluban (Csík vm.) és Besztercén (Beszterce-Naszód vm.) káplán. 1934: Berlinben tanult tovább. 1936: Nagyszebenben kp., 1946: Petrozsény plnosa. Mivel nem ismerte el az egyhm. áll. vezetését, 1952. II.15: kényszerlekhelyes Harasztoson. →Lajos Balázs 1954 eleji letartóztatása után titkos ordinárius. Önmaga után →Erőss Lajost jelölte ki titkos ordináriusnak, de együtt kerültek börtönbe, 1954. XI. 30: tartóztatták le. 1956. III. 19: Kolozsvárott tiltott iratok terjesztésének vádjával 6 é. ítélték. 1960: 4 évre Baraganba száműzték, 1964: szabadult. Fogsága alatt többször fölkínálták neki az emigráció lehetőségét, de nem fogadta el. 1965. VI. 1: Kudzsir plnosa, majd szebeni főesp. H.V.K.-**

Hetényi Varga II:396. (vsz. 1953: Simonfi Andor után titkos ordinárius; †Nagyszeben) - Jakubinyi 2004:35.

Fuchs Xavér Ferenc (Pándorfalu, Moson vm., 1744. aug. 24.-Eger, 1807. jún. 27.): érsek. - Pannonhalmán, a nagyszombati és a budai papnev-ben tanult. 1768: pappá szent. Esztergomban kp., majd gr. Andrássy Károly fiainak nev-je. 1773: Szomoron plnos, de csakhamar lemondott javadalmáról, és a budai akad-n bölcs-et tanított. Megnyerte Batthyány bíb. tetszését, aki titkárnak magához vette. 1783: pozsonyi, 1784. V. 7: esztergomi knk. 1787. III. 10: nyitrai mpp., ahol tp-okat és kórházakat épített. Ösztöndíjat alapított 12 fiú számára a nyitrai gimn-ban és 4 leánynak a nagyszombati orsolyitáknál. Költségén nyomatott kv-ek ezreit osztotta szét a m. korona egyhm-iben. 1804. VIII. 20: ~ lett az első egri érs. Heves és Külső-Szolnok vm. főispánja. Folytonos álmatlanság gyötörte. - Fm: Ars longaevae vitae, per mediacam corporis, et animae curam... Pozsony, 1804. - Compendium institutionis pastoralis pro initiantibus in cura animarum cooperatoribus, capellanis, aliisque sacerdotibus. Nagyszombat, 1804. - Moralis philosophiae... Uo., 1805. - Sensa moralis... Pozsony, 1805. - Statuta peculiaria pro archidioecesi Agriensi. Eger, 1805. - Ankündigung über die Canonische Visitation. Erlau, 1806. (Hozzácsatolva: Az isteni szolg-ról való tudósítás) - Statuta generalia. Eger, 1806. - Legum decimalium regni Hungariae discussio... Uo., 1807. - Nyitrán 1804. IX-1808. VII: széke üres, utóda 1808. VII. 28: Kluch József, Egerben 1807. IX. 18: Fischer István. 88

Mendlik 1864:56. (1787-1804: nyitrai pp.), 99. (1804-07: egri érs.) - Gams 1873:376. (1787. III. 10-1804. VIII. 20: nyitrai pp.), 368. (1804. VIII. 20-†1807. VI. 27: egri érs.) - M. Sion 1886:110. - Koncz 1892:91. - Zelliger 1893:142. - Szinnyei III:828. - Heves vm. 1910:372.

Fuchs Xavér Ferenc érsek