🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Fuchs
következő 🡲

Fuchs Gábor (Brassó, Brassó vm., 1910. márc. 12.-Székelyudvarhely, 1973. aug. 20.): plébános, →titkos ordinárius. - 1932: szent. erdélyi egyhm-s pappá. Gyergyóújfaluban (Csík vm.) és Besztercén (Beszterce-Naszód vm.) káplán. 1934: Berlinben tanult tovább. 1936: Nagyszebenben kp., 1946: Petrozsény plnosa. Mivel nem ismerte el az egyhm. áll. vezetését, 1952. II.15: kényszerlekhelyes Harasztoson. →Lajos Balázs 1954 eleji letartóztatása után titkos ordinárius. Önmaga után →Erőss Lajost jelölte ki titkos ordináriusnak, de együtt kerültek börtönbe, 1954. XI. 30: tartóztatták le. 1956. III. 19: Kolozsvárott tiltott iratok terjesztésének vádjával 6 é. ítélték. 1960: 4 évre Baraganba száműzték, 1964: szabadult. Fogsága alatt többször fölkínálták neki az emigráció lehetőségét, de nem fogadta el. 1965. VI. 1: Kudzsir plnosa, majd szebeni főesp. H.V.K.-**

Hetényi Varga II:396. (vsz. 1953: Simonfi Andor után titkos ordinárius; †Nagyszeben) - Jakubinyi 2004:35.

Fuchs Xavér Ferenc (Pándorfalu, Moson vm., 1744. aug. 24.-Eger, 1807. jún. 27.): érsek. - Pannonhalmán, a nagyszombati és a budai papnev-ben tanult. 1768: pappá szent. Esztergomban kp., majd gr. Andrássy Károly fiainak nev-je. 1773: Szomoron plnos, de csakhamar lemondott javadalmáról, és a budai akad-n bölcs-et tanított. Megnyerte Batthyány bíb. tetszését, aki titkárnak magához vette. 1783: pozsonyi, 1784. V. 7: esztergomi knk. 1787. III. 10: nyitrai mpp., ahol tp-okat és kórházakat épített. Ösztöndíjat alapított 12 fiú számára a nyitrai gimn-ban és 4 leánynak a nagyszombati orsolyitáknál. Költségén nyomatott kv-ek ezreit osztotta szét a m. korona egyhm-iben. 1804. VIII. 20: ~ lett az első egri érs. Heves és Külső-Szolnok vm. főispánja. Folytonos álmatlanság gyötörte. - Fm: Ars longaevae vitae, per mediacam corporis, et animae curam... Pozsony, 1804. - Compendium institutionis pastoralis pro initiantibus in cura animarum cooperatoribus, capellanis, aliisque sacerdotibus. Nagyszombat, 1804. - Moralis philosophiae... Uo., 1805. - Sensa moralis... Pozsony, 1805. - Statuta peculiaria pro archidioecesi Agriensi. Eger, 1805. - Ankündigung über die Canonische Visitation. Erlau, 1806. (Hozzácsatolva: Az isteni szolg-ról való tudósítás) - Statuta generalia. Eger, 1806. - Legum decimalium regni Hungariae discussio... Uo., 1807. - Nyitrán 1804. IX-1808. VII: széke üres, utóda 1808. VII. 28: Kluch József, Egerben 1807. IX. 18: Fischer István. 88

Mendlik 1864:56. (1787-1804: nyitrai pp.), 99. (1804-07: egri érs.) - Gams 1873:376. (1787. III. 10-1804. VIII. 20: nyitrai pp.), 368. (1804. VIII. 20-†1807. VI. 27: egri érs.) - M. Sion 1886:110. - Koncz 1892:91. - Zelliger 1893:142. - Szinnyei III:828. - Heves vm. 1910:372.

Fuchs Xavér Ferenc érsek


Fuchs Gábor (Brassó, Brassó vm., 1910. márc. 12.–Székelyudvarhely, 1973. aug. 20.): plébános, titkos ordinárius. – A gimn-ot Brassóban és Székelyudvarhelyen, a teol-t Gyulafehérváron 1930–: Bécsben a Pázmáneum növ-eként végezte. 1932. VI. 12: Gyulafehérváron sztelték pappá. Gyergyóalfaluban, 1933: Besztercén kp. 1934–36: Berlinben tanulmányi szabadságon. 1936: Nagyszebenben kp. 1946: Petrozsény plnosa. 1952: Harasztoson lelkész. Titkos ordinárius, 1954. XI. 30: letartóztatták és 6 é. elítélik. Büntetése letöltése után 4 é. internálták. 1964: Kudzsir plnosa. F.S.

Ferenczi 2009:248.

Fuchs Ilona Rafaela SZLT (Keszthely, Zala vm., 1905. szept. 26.–Verőce, 1983. szept. 4.): szerzetesnő. – 1923. IX. 8: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1928. IX. 8: uitt tette. 1930: polg. isk-i tanári diplomát szerzett. Vácott, 1946: Szentendrén tanított. –1950 u. Bp. Csúcshegyen tp-i szolgálatban, 1961: Pécsett, 1965: Keszthelyen rokonoknál élt. 1970: a verőcemarosi szoc. otthonban ovez., majd gondozott. r.k.

Fuchs, Johann Nepomuk (1766. jún. 29.–Kismarton, 1839. okt. 29.): zeneszerző, egyházi karnagy. – Joseph Haydn tanítványa. 1784–: az Esterházy hg-i együttesben muzsikált. 1809: Haydn halála után átvette az együttes vezetését, amit haláláig megtarott. Az egyik legjelentősebb egyházi zeneszerzőnek tekintették. – M.: 28 mise, 51 offertórium és graduále, 31 litánia és vesperás, 62 Salve Regina. Egyházi kompozicióinak autográfja többségében a győri szegyh. kottaanyagában található. Művei több hazai székesegyház kottatárában is megtalálhatók. Győrött kb. 100 autográf partitúráját őrzik. V.V.

Oesterreichisches Musik-Lexikon. Wien, 2000–06. I.