🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szilveszter
következő 🡲

szilveszter, bőved estéje, december 31.: a polgári év utolsó napja, I. Szilveszter pápa ünnepe, új év napjának, →kiskarácsonynak a vigíliája (→újév ünnepe). - A kat. egyh. ~ napján az esti órákban hálaadó szentmisével zárja az évet. Ezen a pap ismerteti a pléb. elmúlt évének eseményeit, stat-ját (esküvők, keresztelések, temetések száma stb.). A ~i hálaadás neve Ecsegen óvecsernye, az istensegítsi székelyeknél: végvecsernye, Tápén bérösök vecsernyéje (összekapcsolódott a béresfogadással). Népszokásai a →karácsonyi ünnepkörre utalnak (→karácsonyi szokások), ill. a →téltemetéssel kapcsolatosak. A ~i és az újévköszöntő kántálás országszerte elterjedt kántálója az Újesztendő vígságszerző kezdetű ének. **

Bálint 1989. - MN 1990. VII:261.

Szilveszter, Guzzolini, Szt (Osimo, Itália, 1177 k.-Montefano remeteség (Fabriano közelében), 1267. nov. 26.): a →szilvesztrinusok alapítója. - Jogász apja Padovába és Bolognába küldte jogot tanulni, de ~ ehelyett teol-t tanult. Atyja megharagudott, s befogadta ugyan palotájába, de 10 é. nem találkozott vele. ~ türelemmel viselte a fenyítést. Pp-e pappá sztelte, majd kinevezte szegyh. knk-ká, ~ ap. buzgóságával tűnt ki. Amikor egy fölnyitott sírban meglátta korábban szépségéért csodált rokonát, elhagyta a várost. Egy barátjával visszavonult a hegyekbe. 1227-30: a Grottafucile nevű barlangban élt. Szt Benedek reguláját követte, majd belépett a r-be. Idővel sokan gyűltek köréje, ezért 1230: Montefanóra költözött, de itt is tanítványok vették körül. 1231: föladta a remeteséget és monostort, majd rendet alapított. Hamis vádakkal följelentették a Szentszéknél, ezért 1241: Rómába kellett mennie, ahol tisztázta magát. - A ~ről elnevezett rendet IV. Ince p. 1247. VI. 27: hagyta jóvá. VIII. Kelemen p. beiktatta a Martirológiumba, tiszt-ét XIII. Leó p. 1890:rendelte el az egész Egyh-ban. Ü: nov. 26. **

BS XI:1075.

Szilveszter Ferenc (*Kászonújfalu, Csík szék, 1873. okt. 2.): gimnáziumi tanár. - A gimn-ot Csíksomlyón és Gyulafehérvárt, a teol-t 1892-96: a Pázmáneumban végezte, ahol 1896: pappá szent., 1899: a hittud. dr-ává avatták. 1901: a bpi tudegy-en hittanári, 1909: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. Gyulafehérvárt szegyh. kp., 1898: papnöveldei tanulm. felügyelő. 1901: Marosvásárhelyt, 1909-: Kézdivásárhelyt gimn. tanár, 1921: sztszéki tan. - Cikkei: gyulafehérvári Közművelődés (1898/99, 1901,13, 17), Székely Lapok (1900), marosvásárhelyi r.k. főgimn. értes. (1904), marosvásárhelyi Ellenzék, Székely Hírlap (pol. rovatvez.), Székelység. - M: Fil. propedeutika középisk. sz. Kézdivásárhely, 1926. 88

Kalmár 1907:114. - Szinnyei XIII:951. - Monoki 1997:433. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)

Szilveszter János   →Sylvester János

Szilveszter Sándor (Felsőcsernáton, Háromszék vm., 1902. jan. 12.-Brassó, 1988. ápr. 7.): plébános. - A gimn-ot Kézdivásárhelyt, a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1927. VI. 11: pappá szent. Csíkszentdomokoson, 1930: Gyergyószárhegyen, 3 é. Brassóban kp., 4 é. h. plnos. 1 é. Csíkszeredán vallástanár, azután (1943: is) Kézdivásárhelyen hittanár s a fiúgimn. bentlakásos növendékeinek kormányzója, 1943: Sepsiszentgyörgyön plnos, 1944-45: kisegítő tábori lelkész és kórházlelkész Csornán, 1945 nyarán hazatért. 1948: letartóztatták, 4 hónapig fogva tartották. 1950. V-VIII: ismét letartóztatták. 1951-54: Zabolán, 1954. IV-1981: nyugdíjazásáig Sepsiszentgyörgyön plnos. - 1945. 1. sz.-1946. pünkösd: a Sepsiszentgyörgyi Egyh. Tudósító egyhközs. lap fel. szerk-je és kiadója. 88

Pilinyi 1943:165. - Hetényi Varga II:492. (*Alsócsernáton) (Sz. S. önéletr. szerint Bod Péter falujában született, ami Felsőcsernáton) - Gyulafehérvári egyhm. névtár 1986:33. - Kuszálik 2001:49. (A12.) - Jakubinyi 2004:34. (*Alsócsernáton, †ápr. 4.)