🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > testi épség tisztelete
következő 🡲

testi épség tisztelete: az emberi →személyt megillető tisztelet része. - A ~ az élet kultúrájának pozitív jele, jogtalan megsértése önmagában rossz, bűn az →ötödik parancsolat ellen (vö. DS 3722). - Az elmúlt időkben a törvény és a rend megtartása érdekében a törvényes kormányok a ~t figyelmen kívül hagyó gyakorlatot folytattak, s az Egyh. papjai sem tiltakoztak, sőt a saját bíróságaikon is elfogadták a római jog kínzásra vonatkozó törv-eit, jóllehet az Egyh. mindig tanította a kegyelem és az irgalom kötelességét, és tiltotta a papságnak a vérontást. A közelmúltban nyilvánvalóvá vált, hogy ez a kegyetlen gyakorlat sem a közrend érdekében nem volt szükséges, sem az emberi személy törvényes jogainak nem felelt meg (→halálbüntetés). Eltörlésükön dolgozni, az áldozatokért és hóhérjaikért imádkozni kell. - Az emberrablás és a túszszedés rettegést vált ki, és a fenyegetettség által elviselhetetlen nyomást gyakorol az áldozatokra, erkölcsileg tehát megengedhetetlenek. A →terrorizmus, mely válogatás nélkül fenyeget, bántalmaz és öl meg embereket, súlyosan ellenkezik az igazságossággal és a szeretettel. A kínzás, mely testi és erkölcsi erőszakot használ, hogy kicsikarjon vallomást, megbüntesse a vétkeseket, megfélemlítse a más véleményen lévőket, ellenkezik a személy és az →emberi méltóság tiszt-ével, bensőleg rossz cselekedet. →csonkítás, →sterilizáció **

EV 56; VS 80. - KEK 1004, 2296-97, 2301.