Magyar Katolikus Lexikon > T > természetes erények


természetes erények: örökölt hajlandóságokra és a →természetes erkölcsi törvényre alapuló, gyakorlással tökéletesíthető →szerzett erények. - A skolasztikus osztályozás szerint ~ az értelmesség, a tudás, a bölcsesség, az ügyesség és a →négy sarkalatos erény: okosság, igazságosság, erősség és mértéktartás. A kegyelem állapotában lévő ember ~eit a →megszentelő kegyelem természetfölöttivé teszi, a →szeretet tökéletesíti. A ~ fogalompárja a csak kegyelmi ajándékként megkapható →isteni erények, a →hit, a →remény és a szeretet (→infúz erények). **

Prümmer I:456.