🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > T > tanító rendek
következő 🡲

tanító rendek: tanítással és neveléssel foglalkozó szerzetesrendek és szerzetesi kongregációk. - Kifejezetten ~ a 16. sz-tól alakultak: →jezsuiták, →piaristák, →angolkisasszonyok. A jezsuiták föloszlatása (1773) után kapcsolódtak a tanításba a régi rendek: →ágostonosok, →bencések, →ciszterciek, →premontreiek, →pálosok. →laikus szerzetesi kongregációk, →szerzetesi kongregáció, →klerikus kongregáció, →női szerzetesi kongregációk **

KL IV:316.