🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szikla
következő 🡲

szikla, kőszikla, kőszirt (héb. sur, lat., gör. petra): hatalmas tömegű →kő. - A Szentírásban a szilárdság, a megingathatatlanság, a biztonság jelképe (vö. Mt 7,24; Lk 6,47), Ábrahám a kő~, melyből „kivágtak benneteket” (Iz 51,1), Isten a ~ (2Sám 22,32; Zsolt 18,32; Iz 44,8; Hab 1,12). Ebből következően Jahve Izr. ~ja (2Sám 23,3; Iz 30,29), az örökké megmaradó ~ (26,4). Így érthető, hogy Izr. fiai ~juknak, ill. üdvösségük ~jának nevezték Jahvét (MTörv 32,30; 2Sám 22,3; Zsolt 18,3.47; 28,1; 62,3.7; 73,26; 78,35; 89,27; 92,16; 95,1; 144,1), v. egy magánhangzót hozzátéve 'segítségük'-nek, 'oltalmuk'-nak, 'váruk'-nak, 'menedékük'-nek v. hasonlónak (2Sám 22,2.47; Zsolt 31,4; 62,8; 71,3; 94,22 stb.). Az Elisur, Pedahsur, Suriel, Surisaddai személynevekben hasonló hitvallás fejeződik ki. Idegen népek istenei csak 2 helyen szerepelnek ~ként (MTörv 32,31.37). - Az ÚSz-ben Jézus ~barlangban született (Lk 2,7), keresztje a Golgota ~ján állt (Mt 27,33), sírját ~ba vágták (27,60), az Olajfák hegyének ~járól ment föl az égbe (ApCsel 1,12-13). Jónás fiát, Simont már első találkozásukkor Péternek, azaz ~nak nevezi, és őt tette meg az Egyh. alapjává (Mt 16,18). - Pál ap. szerint Izr. fiai a pusztában lelki ~ból ittak, mely kísérte őket, és ez a ~ Krisztus volt (1Kor 10,4). Ezzel azt mondja, hogy már Izr. fiai is részesültek egyfajta keresztségben: lelki eledelük volt (a →manna) és lelki italuk, közben arra a vízre utal, melyet Mózes fakasztott a ~ból (Kiv 17,6). Nemcsak az étel és az ital volt lelki, hanem maga a ~ is: előre utalt Krisztusra, az üdvösség szerzőjére. A zsidó hagyomány szerint a vizet adó ~ végig elkísérte Izr-t a pusztában. - Ikgr. Az egyházatyáknál Krisztus a „szép ~”, melyből az élet vize fakad. Előképe az a ~, melyből Mózes fakasztott vizet (Szám 20,11), antitípusa Krisztus oldalsebe. Ezért a keresztet ~ba állították, a képeken a Sion hegyére, melyből a →négy paradicsomi folyó ered. A reneszánszban a ~ jelképet Máriára is vonatkoztatták: a  Sziklás Madonna ábrázolások istenanyaságára utalnak. A bizánci műv. kizárólag ~barlangban ábrázolja Jézus születését. Néha ~ van Szt György sárkánya mögött is. R.É.-**

Kirschbaum II:24. - Lipffert 1976:123. - BL:1719.