🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szentségimádás
következő 🡲

szentségimádás (lat. adoratio Sanctissimi Sacramenti): az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus →imádása a szentmisén kívül. - A 13. sz: az →Úrnapja ünnep elrendelése után bontakozott ki. Magánájtatossági formája a szentséglátogatás, közösségi-nyilvános formája a →szentségkitétel. Nagy lépést jelentett a Zaccaria Szt Antal által 1527: Milánóban kezdeményezett →negyvenórás szentségimádás bevezetése, melyet VIII. Kelemen p. 1592: a róm. tp-okban kötelezővé tett. Ebből alakult ki az →örökimádás egy-egy városban v. egyhm-ben (→szentségimádási nap). Az év utolsó napján, csütörtökönként és Úrnapja nyolcadában Marescotti Szt Jácinta kezdeményezte a nyilvános ~t. - Az ünnepélyes ~nak része az engesztelő ima, egy →litánia, a csendes imádás, a →Tantum ergo és a →szentségi áldás. **

Vezérkv. az Oltáriszentség folytonos imádására Liguori Szt Alfonz után. Bp., 1895. (19. kiad. 1936) - A legméltóságosabb Oltáriszentség előtt egy imádságban eltöltött óra ötpercekre beosztva. Fr-ból ford. Kisfaludy Zoltán Lajos. Bp., 1900. (9. kiad. 1922) - A legméltóságosabb Oltáriszentség látogatása. Párbeszéd alakban isk-k és egyes-ek számára. Fr-ból ford. Bp., 1909. (5. kiad. 1921) - Egy óra az Oltáriszentség előtt. (Az „Örökimádás” imakv-ből) Kiskunmajsa, 1923. - ~. Imádságos- és énekeskv. a legméltóságosabb Oltáriszentség tiszt-ére. Szerk. Halász Pál. Uo., 1924. - Oltártüzek. Jámbor gondolatok és beszélgetések Jézussal az Oltáriszentségben. 1-5. köt. Ford. Marton Bernát. Uo., 1926-33. - Napkelet és napnyugat. Élő szellemek hódolata az Oltáriszentség előtt. Összeáll. Bangha Béla. Uo., 1938. - Az oltár előtt. Rövid beszélgetések a szentségi Jézussal. Ford. Reiner Irma. Uo., 1938. - Ájtatosság a legszentebb Oltáriszentség imádására. Nyíregyháza, 1938. - A szenvedés éjjele. A nagycsütörtöki éjjeli ~ rövid ismertetése és vezérfonala. Bp., 1939. - ~i szentóra. Használatos a Szt-ferencrendiek tp-ában a hó első vasárnapján. Jászberény, 1941. - Ziegler András: Éjjeli ~ elégtételül az éjjeli bűnökért. 4. kiad. Kalocsa, 1941. - A legméltóságosabb Oltáriszentség látogatása egyedül v. közösen és szentóra idején. Szatmárnémeti, 1941. - Nyolc nap a szentségi Krisztussal. Euch. lelkigyakorlat. Uo., 1944.