🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > spekulatív teológia
következő 🡲

spekulatív teológia, szisztematikus teológia: a →teológia egyik ága. - A teológia tárgyát filozófiai módszerrel közelíti meg, próbálja megérteni. A részletekről szerzett, igazolt ismereteket átfogó rendszerbe foglalja. A hagyományos nagy rendszerek (→tomizmus, →skotizmus, →neotomizmus) után a 20. sz: kivilágosodott, hogy nem egy, hanem egyidejűleg több ~ létezhet és létezik. A hit egységén belül a teológiák sokfélesége nemcsak megengedett, hanem kívánatos. A II. Vat. Zsin. kívánja, hogy „minden egyes nagyobb kultúrkörben szorgalmazzanak olyan teológiai tanulmányozást, amely új vizsgálatnak veti alá a Szentírásban feljegyzett és az egyházatyák és a tanítóhivatal által magyarázott isteni tetteket és szavakat. Így világosabbá lesz, hogy a hit, a népek bölcseletét és bölcsességét felhasználva, milyen utakon keresheti a megértést, és hogy miképpen lehet összeegyeztetni a szokásokat, az életfelfogást és a társadalmi rendszert az isteni kinyilatkoztatásban feltárt erkölcsi követelményekkel” (AG 22). A ~k sokféleségének végső oka pedig az, hogy „Krisztus misztériuma az egy Főben történő egyetemes összefogás és kiengesztelődés misztériuma, és így meghaladja a történelem bármely korszakában történő kifejezések lehetőségeit. Ne.P.

Nemzetközi Teológiai Bizottság: Az egy hit és a teológiák sokfélesége. 1972.