🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Norbert Gimnázium
következő 🡲

Szent Norbert Gimnázium, Gödöllő, 1924. szept.-1948. jún. 16.: Fenntartója a jászóvári prem. r. volt. A kassai, nagyváradi és rozsnyói prem. gimn-ok tanárainak elhelyezésére 1924: alapította →Takács Menyhért prép. Első ig-ja →Stuhlmann Patrik. A korszerű ped., lélektani elvek alkalmazásával rendezték be laboratóriummal, lakatos- és asztalosműhelyekkel, saját villamos- és vízierőművel, biztosítva a tanulók gyakorlati-technikai foglalkoztatását. A környező erdőben kertészetet, füvészkertet, uszodát és sportpályát építettek. Jó időben az órákat a szabad ég alatt tartották. 1938: a ném. befolyás ellensúlyozására a rend fr. kapcsolatait fölhasználva Lycée Français néven fr. tagozatot nyitottak, melyben fr. anyanyelvű (köztük ném. internáló táborokból menekült) tanárok is tanítottak. 3. ig-ja, →Kumorovitz Bernát kezdeményezésére 1939-44: kiadott évkv-eik tud-tört. forrásművek. A két tagozathoz kapcsolódott az 1923: alapított, 200 személyes →Szent Norbert Nevelőintézet. - Tanulólétszám 1930: 407, 1940: 506 (26). 1944: a zsidók sokasága talált menedéket falai között. 1948: megszüntették, 1950: épületeiben a Gödöllői Agrártud. Egy-et helyezték el. M.I.-Fé.O.

MKA 1930:283. - 8 esztendő... 25 konviktor élete dalokban. Bp., 1938. - KKF 1940:20.

Szent Norbert Gimnázium, Szombathely, 1773. nov.-1948. jún. 16.: Mária Terézia 1772. VII. 1-i engedélyével, a város és Zichy Ferenc győri mpp. támogatásával kezdte működését. 1773: elkészült új épülete. 1793-ig ferencesek, utána egyhm-s papok és világiak tanítottak. 1778-ig a jezsuita és piar. rendszer szerint folyt a tanítás. II. József 1789: megszüntette az int. kat. jellegét. 1795: egyesítették a Szily János szombathelyi mpp. kezdeményezésére 1793: létesített líceummal, a két int. közös igazg. alatt működött 1808-ig. - I. Ferenc kir. 1806. IX. 9-i rendeletével az 1802: visszaállított prem. r-et kötelezte a 6 o-os gimn. átvételére, ami 1808. XI. 1: megtörtént. A líceum, egyhm-s paptanárokkal, külön int-ként állott fenn 1850-ig. Ekkor a Thun-féle isk-reform következtében a 2 int-et a prem-ek vezetésével főgimn. néven egyesítették. Kezdetben 2 épületben működött. 1873-74: a vm. a líceumot kétemeletesre építtette, 1878: természettani múz-a mellé fiz. tantermet építtetett és szereltetett föl; a prem. rend ugyanekkor a gimn. épületét építtette át. A főgimn. ma is meglévő új épületét 1894: adták át rendeltetésének. Az 1924/25. tanévtől kezdve gimn-ként működött. 1944: 8 o-ban 397 növ. volt. Az int-nek a tanító-nev. munka mellett tud. munkásságuk révén is kiemelkedő tanárai voltak: →Kuncz Adolf, →Edelmann Sebő, →Lipp Vilmos, →Kárpáti Kelemen, →Pákay Arnold. 1948. IX-1993: Nagy Lajos Gimn. néven működött. 1993: fenntartója ismét a csornai premontrei prépostság.  K.E.I.

Felsmann 1885:135. - Wutz 1887:139. (alapítva 1770) - Kárpáti Kelemen: A szombathelyi kir. kath. főgimn. tört. Szombathely, 1891-92. - Vajda 1900:218. (alapítva 1772) - Kalmár 1910:220. (alapítva 1772) - Barthos-Csetri 1923:198. - A szombathelyi Prem. Diákszöv. 1. évkv-e. Szombathely, 1928. - MKA 1930:284. - Klemm Kálmán: A szombathelyi ppi gimn. tört. (1771-1808). Bp., 1932. (dissz.) - A szombathelyi Szt Norbert gimn. évkv-e. Uo., 1943-44. - A Szombathelyi Nagy Lajos Gimn. jubileumi évkv-e. Uo., 1971-72. (Kővári F.: Iskolánk 200 éve)