🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Stuhlmann
következő 🡲

Stuhlmann Patrik Vencel, OPraem (Hernádszőlled, Abaúj vm., 1871. szept. 14.-Tolcsva, 1951. jún. 7.): tanár. - 1891. IX. 3: lépett a jászói prem. r-be, 1895. IX. 8: ünn. fog-at tett, IX. 11: pappá szent. 1895-97: Bpen egy hallg. és drált. 1897-1924: a kassai rház tagja, 1897-1919: m-lat. szakos főgimn. tanár, 1901-22(megszüntetéséig): a kassai jogakad. mtanára, 1921: házfőn. és főgimn. ig. - 1924-33: Gödöllőn házfőn. és mb. préposti vikárius, 1924-34: gimn. ig. és nev-int. rektor, 1925: tanker. főig., 1929-34: hittud. főisk. ig., 1933-34: Gödöllőn ap. kormányzói helynök. 1934-től Bpen a Norbertinum kormányzója, 1934: a r. középisk-k főig-ja, 1935: kat. tanügyi főig., 1938: a Kat. Tanügyi Főigazg. elnök-főig-ja. 1941: Gödöllőn nyugalomban, 1950-51: rokonainál élt Tolcsván. - Vezetése alatt fejlődött naggyá az új gödöllői prem. nevelőint. - M: Confessiones S. Augustini, Nicolai Bethlen et Francisci Rákóczi II. (Dri ért.) Bp., 1897. - Úrnapi sztbeszéd. Kassa, 1904. - Term. és műv. Bp., 1905. (Klny. M. Szle) - Szocializmus és hazafiság. Kassa, 1906. - Ker. nevelés a családban. Uo., 1907. - Alkoholellenes szózat a tanuló ifj-hoz. Uo., 1911. - Kötelességeink egyh. beszédekben. Bp., 1913. - A fil. mivolta és jelentősége. Uo., 1914. - Etikai problémák. Bp., 1916. - A háború és erkölcsiség. Uo., 1916. - A népek önrendelkezési joga és a demokrácia. Uo., 1919. - Szocialista törekvések Angliában. Kassa, 1920. - A ker. élet harmóniája. Uo., 1923. - Scientia amabilis. Az ifjúkor lélektana. I-IV. r. Bp., 1931. - Az ifjúkor lélektana. Uo., 1933. (Szt István kv-ek 106.) (A Scientia amabilis 1. köteteként is) - Az internátusi nevelés kérdései. Uo., 1934. - Erkölcstan. ~ előadásai alapján jegyezte Bozzay Imre. Uo., 1935. (Kat. főisk. tanf. 1934/35:1-2.) - Milyen legyen a szerz. tanár? Uo., 1940. (Klny. Gödöllői Szt Norbert gimn. évkv-e) K.E.I.-88

Vajda 1900:112. - Szinnyei XIII:92. - Jászói névtár 1944:111. - Diós 1995:191. - Gulyás-Viczián XXVI. (kz-ban)