🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Edelmann
következő 🡲

Edelmann Sebő János, OPraem (Győr, Győr vm., 1853. júl. 21.-Bp., 1921. máj. 29.): gimnáziumi tanár. - A középisk-t Győrött és Szombathelyen végezte. 1871: lépett a csornai prem. r-be. 1876: pappá szent. A bpi tudegy-en és műegy-en tanult. 1877: Szombathelyen gimn. mat-fiz. tanár, 1882: Eötvös Loránd tanárs-e a műegy-en. 1895-1907: Szombathelyen ig. - A Mat. és Physikai Lpk. és a Pallas nagy lex. munk. - Fm: A négyzetes maradékok elmélete. Bp., 1883. - A gőzkazán- és gőzgép-üzem kézikv-e. Szombathely, 1884. - A vegytan alapvonalai. Uo., 1885. - Mathematikai zsebkv. Uo., 1885. K.E.I.

Szinnyei II:1185. - Győr vm. 1908. - Új Nemzedék 1921. VI. 3. - Gulyás kz.