🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent István Ház
következő 🡲

Szent István Ház: zarándokház Rómában (Via del Casaletto 481.). - 1. Története. I. (Szt) István kir. (ur. 997-1038) megszerezte a Szt Péter-baz. tövében álló, Szt István vt. tiszt-ére emelt San Stefanino-tp-ot; mellette m. zarándokházat építtetett, fenntartására gazdag alapítványt tett. - 1776: a Szt Péter-baz. átépítésekor VI. Pius p. új sekrestye építését rendelte el, s lebontatta a m. tp-ot és a zarándokházat. A Szentszék 7500 scudo kártalanítást adott a 2 épületért, és az összeg kezelését a →Collegium Germanicum-Hungaricumra (CGH) bízta, azzal a kötelezettséggel, hogy kamatai fejében gondoskodjanak a m. zarándokokról. Ez azonban a francia forr. és a napóleoni háborúk miatt nem valósulhatott meg. Az egykori m. tp. oszlopai a Szt Péter-baz. sekrestyéjében állnak. - 1927-: a CGH mellett a M. Akad. és a →Pápai Magyar Intézet (PMI) biztosított szállást Rómában tanuló m. ösztöndíjasok és kutatók számára, képviselte a m. kultúrát és egyházat a Via Giulia 1. sz. alatti Falconieri-palotában, melyet a m. áll. és a kat. egyh. közösen vásárolt e célra. - 1946. VI. 20: a m. zarándokház lebontásának 170. évford-ján Mindszenty József sikertelen kísérletet tett XII. Pius p-nál a tituláris tp-ául megkapott →San Stefano Rotondo-templom melletti (egykor pálos) kolostor megszerzésére, azzal a céllal, hogy benne nemz. zarándokházat alakítson ki. Mindszenty letartóztatása (1949) után a PMI-et a m. áll. nem ismerte el, vezetői és lakói pol. menekültekké váltak. - 1956. XI. 4. u. a hirtelen kiürült M. Akad. helyiségeibe →Zágon József és →Mester István beköltöztetett 25 menekült m. egyetemistát, akik egy év múlva elhagyták az épületet, miután az ol. külügymin. és XII. Pius p. (ur. 1939-58) összesen 15 millió lírát adtak a PMI-nek kollégium létesítésére, mely 1964-ig működött, ekkor eladták. - Az →Állam és Egyház közti megállapodást előkészítő részleges megegyezés nyomán 1964: a Vatikán Mo-ról küldött személyeket nevezett ki a PMI élére. Ekkor a volt emigráns lakók számára új házat kerestek, s hamarosan fölmerült az új épület terve, melynek megvalósítói Zágon József és Mester István lettek. Gyűjtést indítottak, melynek eredményéhez hozzátették az eladott kollégium árát, s megvették a ~ telkét. Fáy Erzsébet, aki menekült magyarként éveken át ápolta a dúsgazdag Oliver Duncan ang. lordot, s nagy vagyont örökölt tőle, vállalta a ~ építési költségeit. A ~ ügye, melyet a m. hatóságok minden eszközzel igyekeztek hátráltatni, Zágon József 1965. XII. 15: létrehozott Szt István Alapítványával kapott lendületet; →Mészáros Tibor (Mindszenty titkára) Amerikába indult. - 1966. VI: kértek építési engedélyt, először m. stílusú udvarház tervére. Mivel ez nem illett a városrész modern stílusához, új tervet kellett készíttetni. Ekkor döntöttek amellett is, hogy a Szt István-i alkotásnak megfelelően az épület ne csak papi intézmény, hanem zarándokház is legyen, s így képes legyen arra, hogy saját magát eltartsa. Az alapokat IX. 2: áldották meg, az ünnepélyes alapkőletétel XI. 19: Szt Erzsébet napján történt, Fáy Erzsébet jelenlétében. - A 2006: álló palotának háromnegyede készült el, amikor 1967. X. 20: felavatták. Eu. minden részéből, de Amerikából is összesereglettek a m-ok. Confalonieri bíb. végezte az oltárszentelést, elhelyezve nagy m. szentjeink ereklyéit. A ~ megkapta Szt István és Imre ereklyéit Aachenből, a →kassai vértanúk és B. XI. Ince p. ereklyéit a jezsuiták Generális Házától; Szt Gellért ereklyéjét már előbb Roncalli bíb. ajándékozta. A ~ fenntartói a Szt István Alapítvány alapító tagjai voltak: Zágon József, →Apor Gábor követ, Magyary Gyula p. prelátus, →Csertő Sándor és Mester István p. kamarás, →Békés Gellért OSB, Fűz Balázs OCist. - 1971. X. 2: Mindszenty József tett látogatást a ~ban, megköszönte Fáy Erzsébet gesztusát és a külf. m. katolikusok áldozatkészségét, s összetartásra buzdított; az emlékkv-be beírta: „A magyar katolikus egyház megvalósult álma boldogsággal tölt el”. - Az Alapítvány elnökei: Zágon József, Mester István, Kada Lajos érs., →Lelóczky Donát OCist; 1992-: Ruppert József Piar. - A ~ belső tereit →Prokop Péter papfestő és író művei díszítik, aki Rómában végezte képzőműv. tanulmányait, s megépítésétől kezdve a ~ban lakott. Ő alakíttatta ki a galériát és a ~ körüli kertet; m. szenteket ábrázoló szekkója zárja a kápolna szentélyét; a mellékoltárokon a Magyarok Nagyasszonya és a két apostolfejed.; a főbejárat fölött Szt István színes ablak; az oldalfalakon keresztút-stációk. - A ~ elsősorban olyan szervezett csoportokat vár, melyeknek tagjai hitük elmélyülését keresve mennek Rómába, a Kat. Egyh. közp-jába; de természetesen nyitva áll minden jószándékú turista előtt is. Megfordultak benne nem m. vendégek is, főként németek és olaszok, de más európaiak is; a SZU-ból kivándorló, Izraelbe igyekvő, nehéz helyzetbe került zsidóknak is biztosított szállást. - A ~at a →Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata gondozza. A nővérek a vendégeknek mindenben segítségükre vannak: belépőjegyek megszerzésével, útbaigazítással, tanácsokkal, térképekkel, képeslapokkal, kv-ekkel. A kpna nyitva áll az elmélyülést keresők előtt, a lelkipásztorral érkezők sztmisét tarthatnak.  **

A római m. Szent István ház. Róma, é.n. - Prokop Péter: Pannónia szentjei. A ~ fennállásának 25 é. jubileumára. (Grafikák és kis életrajzok) Bp., 1991.


Szent István Ház: zarándokház Rómában (Via del Casaletto 481.). – 1. Története. I. (Szt) István kir. (ur. 997–1038) megszerezte a Szt Péter-baz. tövében álló, Szt István vt. tiszt-ére emelt San Stefanino-tp-ot; mellette m. zarándokházat építtetett, fenntartására gazdag alapítványt tett. – 1776: a Szt Péter-baz. átépítésekor VI. Pius p. új sekrestye építését rendelte el, s lebontatta a m. tp-ot és a zarándokházat. A Szentszék 7500 scudo kártalanítást adott a 2 épületért, és az összeg kezelését a →Collegium Germanicum-Hungaricumra (CGH) bízta, azzal a kötelezettséggel, hogy kamatai fejében gondoskodjanak a m. zarándokokról. Ez azonban a francia forr. és a napóleoni háborúk miatt nem valósulhatott meg. Az egykori m. tp. oszlopai közül 7 a Szt Péter-baz. sekrestyéje folyosóján áll. – 1927–: a CGH mellett a M. Akad. és a →Pápai Magyar Intézet (PMI) biztosított szállást Rómában tanuló m. ösztöndíjasok és kutatók számára, képviselte a m. kultúrát és egyházat a Via Giulia 1. sz. alatti Falconieri-palotában, melyet a m. áll. és a kat. egyh. közösen vásárolt e célra. – 1946. VI. 20: a m. zarándokház lebontásának 170. évford-ján Mindszenty József sikertelen kísérletet tett XII. Pius p-nál a tituláris tp-ául megkapott →San Stefano Rotondo-templom melletti (egykor pálos) kolostor megszerzésére, azzal a céllal, hogy benne nemz. zarándokházat alakítson ki. Mindszenty letartóztatása (1949) után a PMI-et a m. áll. nem ismerte el, vezetői és lakói pol. menekültekké váltak. – 1956. XI. 4. u. a hirtelen kiürült M. Akad. helyiségeibe →Zágon József és →Mester István beköltöztetett 25 menekült m. egyetemistát, akik egy év múlva elhagyták az épületet, miután az ol. külügymin. és XII. Pius p. (ur. 1939–58) összesen 15 millió lírát adtak a PMI-nek kollégium létesítésére, mely 1964-ig működött, ekkor eladták. – Az →Állam és Egyház közti megállapodást előkészítő részleges megegyezés nyomán 1964: a Vatikán Mo-ról küldött személyeket nevezett ki a PMI élére. Ekkor a volt emigráns lakók számára új házat kerestek, s hamarosan fölmerült az új épület terve, melynek megvalósítói Zágon József és Mester István lettek. Gyűjtést indítottak, melynek eredményéhez hozzátették az eladott kollégium árát, s megvették a ~ telkét. Fáy Erzsébet, aki menekült magyarként éveken át ápolta a dúsgazdag Oliver Duncan ang. lordot, s nagy vagyont örökölt tőle, vállalta a ~ építési költségeit. A ~ ügye, melyet a m. hatóságok minden eszközzel igyekeztek hátráltatni, Zágon József 1965. XII. 15: létrehozott →Szent István Alapítványával kapott lendületet; →Mészáros Tibor (Mindszenty titkára) Amerikába ment, hogy a~ építéséhez pénzt gyűjtsön.– 1966. VI: kértek építési engedélyt, először m. stílusú udvarház tervére. Mivel ez nem illett a városrész modern stílusához, új tervet kellett készíttetni. Ekkor döntöttek amellett is, hogy a Szt István-i alkotásnak megfelelően az épület ne csak papi intézmény, hanem zarándokház is legyen, s így képes legyen arra, hogy saját magát eltartsa. Az alapokat IX. 2: áldották meg, az ünnepélyes alapkőletétel XI. 19: Szt Erzsébet napján történt, Fáy Erzsébet jelenlétében. – Az épület háromnegyede készült el, amikor 1967. X. 20: felavatták. Eu. minden részéből, de Amerikából is összesereglettek a m-ok. Confalonieri bíb. végezte az oltárszentelést, elhelyezve nagy m. szentjeink ereklyéit. A ~ megkapta Szt István és Imre ereklyéit Aachenből, a →kassai vértanúk és B. XI. Ince p. ereklyéit a jezsuiták Generális Házától; Szt Gellért ereklyéjét már előbb Roncalli bíb. ajándékozta. A ~ fenntartói a Szt István Alapítvány alapító tagjai voltak. – 1971. X. 2: Mindszenty József tett látogatást a ~ban, megköszönte Fáy Erzsébet gesztusát és a külf. m. katolikusok áldozatkészségét, s összetartásra buzdított; az emlékkv-be beírta: „A magyar katolikus egyház megvalósult álma boldogsággal tölt el”. – A ~ belső tereit →Prokop Péter papfestő és író művei díszítik, aki Rómában végezte képzőműv. tanulmányait, s megépítésétől kezdve a ~ban lakott. Ő alakíttatta ki a galériát és a ~ körüli kertet; m. szenteket ábrázoló szekkója zárja a kpna szentélyét; a mellékoltárokon a Magyarok Nagyasszonya és a két apostolfejed.; a főbejárat fölött Szt István színes ablak; az oldalfalakon keresztút-stációk. – A ~ elsősorban olyan szervezett csoportokat vár, melyeknek tagjai hitük elmélyülését keresve mennek Rómába, a Kat. Egyh. közp-jába; de természetesen nyitva áll minden jószándékú turista előtt is. – A ~at a →Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata gondozza. A nővérek a vendégeknek mindenben segítségükre vannak: belépőjegyek megszerzésével, útbaigazítással, tanácsokkal, térképekkel, képeslapokkal, kv-ekkel. A kpna nyitva áll az elmélyülést keresők előtt, a lelkipásztorral érkezők sztmisét tarthatnak. Ruppert József

A római m. Szent István ház. Róma, é.n. – Prokop Péter: Pannónia szentjei. A ~ fennállásának 25 é. jubileumára. (Grafikák és kis életrajzok) Bp., 1991.