🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szent Imre Gimnázium
következő 🡲

Szent Imre Gimnázium, Bp., 1912. szept. 5.-1948. jún. 16.: Fenntartója a zirci ciszt. apátság volt. 1912: →Békefi Remig apát alapította. Első otthona az I. Váli u. el. isk. 3. emeletén volt. 1929. IX. 15: átköltöztek a XI. Szt Imre hg. u. 27-be. 1920: tartották az első érettségit. 1945: megnyitották a Dolgozók Gimn-át. - Tanulólétszám: 1922: 8 o-ban 470 (15), 1930: 502, 1940: 15 o-ban 867 (32). 1948: államosították József Attila Gimn. néven működött. 1997: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium néven éledt újjá. - Házfőn-ök és ig-k: →Bitter Illés, Hadarits (→Endrédy) Vendel, →Brisits Frigyes, jeles tanárai: →Schwartz Elemér, →Vargha Damján. M.I.

Barthos-Csetri 1923:28. - MKA 1930:708. (képekkel) - Osztálykrónika. Az 1924. évben éretts. Szt Imre gimnazisták naplója. Bp., 1934. - KKF 1940:13. - Hervay 1984:229. - A bpi József Attila Gimn. jubileumi évkv-e (1912-87). Bp., 1988. - KIM 2000:106.

Szent Imre Gimnázium, Komárom, 1649-1945. jún. 28.: Eredetileg a jezsuita rházban működő gimn. Kezdetben 4 o-os, 1698: érs. jezsuita gimn. néven 6 o-os lett. 1749: új gimn-épületbe költöztek, melyet 1763: földrengés rongált meg. 1773: a JT-ot ugyan eltörölték, de még 3 é. át az egyhm-be átlépett rtagok vezették. 1776: a pannonhalmi bencések vették át. II. József 1786: a bencés r-et föloszlatta, az isk. áll. vezetés alá került, de az időközben visszaállított Szt Benedek-r. 1812: mint 6 o-os nagygimn-ot ismét átvette. 1850: lefokozták 4 o-os algimn-má, ném. nyelven kellett tanítani 1867-ig. 1907: fokozatosan 8 o-os főgimn-má fejlesztették, és amikor az áll., a r., de különösen a város összefogásával megépült a díszes, nagy isk-épület, 1911: ebben tarthatták meg 19 tanulóval az első érettségi vizsgálatot. 1919-38: ez volt az egyetlen m. szerzetesi középisk. CS-ban; 1922: 31 leányt is oktattak. 1920. VII. 31: a csehszl. hatóságok 24 órás határidővel kiutasították →Szunyogh Xavér Ferenc OSB m-lat. szakos tanárt, mivel mint a Katolikus Legényegylet eln., a Keresztény Szociális Párt szervezője és az Őrálló hetilap szerk-je nemkívánatos lett a berendezkedő közt-ban. 1923. V. 4: →Mórocz Emilián Pál OSB volt ig., lat-gör. szakos és →Gosztonyi Nándor Lajos OSB gazd. tanárokat is távozásra kényszerítették. A II. vh. idején a tanítás megszakítás nélkül folyt egészen 1945. IV. végéig; VI. 28: a pozsonyi csehszl. isk. hatóság a gimn-ot államosította. A bencés tanárok különféle lpászt. munkát vállalva még maradtak, de 1949. V. 27: az int. 300. évford-ján a rházat is, a várost is el kellett hagyniok. - Az isk. létszámáról 1649-1705: nincsenek biztos adataink. 1706: 154, 1773: 252, 1812: 238, 1868: 106, 1887: 164, 1894: 169, 1899: 170, 1909: 304, 1911: 287, 1923: 429, 1933: 429, 1943: 654 tanuló. A tanulók vallás szerint:

r.k.

g.k.

ev.

ref.

izr.

unit.

Összesen

1868

70

1

6

14

15

-

106

1893

88

-

9

28

44

-

169

1911

161

-

10

51

68

2

292

1938

480

2

20

106

71

-

679

1943

488

2

17

129

18

-

654

Bíró Lucián OSB

Wutz 1887:84. - A komáromi bencés gimn. értes. 1893/96. (Németh Rudolf: A komáromi kat. gimn. tört. a JT vezetése alatt; Németh Vilmos: A komáromi kat. gimn. tört. 1776-1812-ig; Gyulai Rudolf: A komáromi kat. gimn. tört. 1812-től) - Vajda 1900:126. - Kalmár 1910:118. - MTC 1918, 1944. - Barthos-Csetri 1923:244. - A komáromi bencés gimn. cserkész csapatának 15 é. tört. 1923-28. Komárom, 1929. - Hets 1938. - KKF 1940:27. - PN 1987. - Balogh-Gergely 1993. I:185.