Magyar Katolikus Lexikon > B > Brisits


Brisits Frigyes Ervin, OCist (Máza, Tolna vm., 1890. márc. 4.-Vác, Pest m., 1969. dec. 7.): gimnáziumi tanár, igazgató, irodalomtörténész, Vörösmarty-kutató. - A középisk-t Pécsett, a teol-t a Bernardinumban végezte, 1913. VII. 10: ünn. fog-at tett, VII. 14: pappá szent. A bpi egy-en m-lat. szakos középisk. tanári okl-et szerzett, 1914: drált. 1914: a rendi bpi Szt Imre gimn. tanára, 1935: ig-helyettese, 1939-48: ig-ja; 1927: a Bernardinum m. irod. tanára. 1935: a bpi egy-en mtanárrá képesítették, ahol 1946-48: rk. tanár volt. 1948: a Karolina u. lelkészségen kisegítő lelkész. 1951: nyugalomba vonult Vácra. - 1925: a SZIA III. szako. tagjává, 1934. V. 11: az MTA l. tagjává választotta, mely tagsága az MTA átszervezésekor a Széptud. Alosztállyal együtt megszűnt. Jegyzője, majd titkára volt a M. Irodtört. Társ-nak. Főként Vörösmarty munkásságával foglalkozott. Alszeghy Zsolttal és Sík Sándorral m. irod. tankv-eket írt. 1957: az irodtud-ok dr-a lett. - Fm: Szt Ágoston és II. Rákóczi Ferenc vallomásai. Pécs, 1914. - A két szomszédvár. Írta Vörösmarty Mihály. Bev. és jegyz. Bp., 1922. - A Szt Jobb Mo-on. Sztbeszéd. Uo., 1923. - Assisi Szt Ferenc. Uo., 1926. (M. kvtár. Új sorozat 1007-1008) - Prohászka breviárium. Összeáll. Uo., 1926. (Zászlónk kvtára 7-8.) - Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei. Bev. és jegyz. Uo., 1926. - Prohászka. Tanulm-ok. Összegyűjt. Uo., 1927. - Sziklay János írói egyénisége. Uo., 1927. - A MTA Vörösmarty kz-ainak jegyzéke. Uo., 1928. - Temesvári Pelbárt műveiből. Uo., 1931. - Pázmány világa. Összeáll. Uo., 1932. - Maradj velünk, Uram! A m. rendőr imádságos kv-e. Uo., 1935. - A fehér sas. Színjáték. Uo., 1936. - Vörösmarty Mihály és az Akad. Uo., 1937. - A 19. sz. első fele. Uo., 1939. - A nyelvszeretés epochája. Vác, 1939. - Babits Mihály. Uo., 1941. - Vörösmarty vál. munkái. Előszó s a költeményeket vál. Uo., 1941. - Szt Bernát pedagógiája. Eger, 1942. - Czinke Ferenc egy. tanári kinevezésének tört. Vác, 1944. - Vörösmarty Mihály levelezése. 1-2. köt. S.a.r. Bp., 1965. - Közreműködött a Farkas Edit szerk. Szentlélek hárfája c. Prohászka-imakv. összeáll-ában (Bp., 1927); s.a.r. Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Deák Ferenc pol. és magánélete (Bp., 1926) c. művét. 1919-26: Péch Aladárral szerk. a M. Középisk. c. szaklapot. 88

SZIA tagajánl. 1925. - KL I:256. - MTA tagajánl. 1934. - Baranyai-Keleti 1937:87. - Bernardinum emlékkv-e. Bp., 1939:142. - Gulyás IV:52. - Schem. Cist. 1942. - MÉL III:104. Arck. - MTA tagjai 1975:37.