🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szőke
következő 🡲

Szőke Béla, alsórepszegi (Arad, Arad vm., 1870. okt. 12.-Kiskunfélegyháza, 1950. nov. 18.): plébános. - A középisk-t a bpi piar. gimn-ban, a teol-t Szatmárnémetin végezte, ahol nagybátyja, Meszlényi Gyula 1893. III. 15: pappá szent. Fehérgyarmaton, Beregszászon, Nagybányán kp., 1900: uo. ideigl. lelkész, 1904-36: nyugdíjazásáig plnos. 1923: c. prép. A Nagybányai Dalegylet vez-je és 30 é. a Nőegylet titkára. 1943: Kiskunfélegyházán élt nyugalomban, a Kalocsai Iskolanővérek Constantinum Int-ében kisegítő lekész. - M: Emléklapok a Nagybányai Jótékony Nőegyes. 50 é. tört-éből. Nagybánya, 1912. - A Nagyhét. Imák és szert-ok. Ford. és jegyz. ellátta. Uo., 1927. 88

Schem. Szat. 1904:425. (131.); 1913:158. (89.) - Schem. Mv-Szat. 1931:93. - Várady-Berey 1934:523. - Pilinyi 1943:206. - SZJS 2006:390.

Szőke Berta Benedikta, ANK (Csatószeg, Csík vm., 1884. szept. 27.-Jászberény, 1976. nov. 30.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - 1913. IX. 8: Szombathelyen lépett a kongr-ba. 1923. VIII. 15: első, 1928. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolg. r.k.

Szőke György, SDB (Kecskemét, 1914. nov. 1.-Bp., 1980. jan. 5.): prefektus, plébános. - 1931: Szentkereszten lépett a r-be. A teol-t 1936-40: Torinóban végezte, ahol VI. 23: pappá szent. Magyaróvárott, 1943: Mezőnyárádon, 1946: Szombathelyen int. nev. 1950 őszén szappangyári munkás, 1951: Pestszentlőrincen kp., 1961: Máriabesnyő, 1973: Pesterzsébet-Szabótelep plnosa. L.I.

Szőke Imre (Bp., 1900.-Bp., 1977. máj. 18.): református lelkész, cserkészvezető. - 1918. XI. 18-: a bpi Ref. Teol. Akad. hallg-ja. 1942: Bpen lelkész. - Írásai: Ref. Diákmozg. (1925/26, 28/32), Fiatal magyarság. (Bp., 1930), A diadalmas cserkészliliom 1912-1942. (Bp., 1942: Mit jelentett a prot. egyházak számára?) - Beszéde: Esketési beszédek. (Bp., 1930) - M: Jelek az ösvényen. Vezérfonal a naponkénti áhítathoz. Gödöllői Jamboree 1933. [Összeáll.] Victor Jánossal. Előszó: Ravasz László. Bp., 1933. - Biblia tanulmányozási vezérfonal az 1937. é. cserkész tört. táborok sz. Összeáll. Bp., 1937. (soksz.) - „Kész az én szívem”. Úrvacsorai előkészítő elmélkedések. Bp., 1942. - Lelkipásztori jelentés. A Bp-Baross téri ref. egyhközs. fennállásának 10 é. évford-ja alk. Bp., 1942. - Bpen 1925. XI-1927. IX: a Soli Deo Gloria Szöv. lapja, a Református Diákmozgalom szerk-je. 88

A bpi Ref. Teol. Akad. tört. 1855-1955. Bp., 1955:234. - Viczián 1978:206.

Szőke István (Homonna, v. Zemplén vm., 1925. jan. 17.-): fogorvos, bábrendező, cserkészvezető. - A homonnai r.k. el. isk-ban tanult, 1944: a kassai prem. gimn-ban éretts. Édesapját 1945: a SZU-ba hurcolták. 1949-55: a kassai egy-en fogorvosi okl-et szerezvén 1955: Mecenzéfen, Szepsiben fogorvos, 1957: a kassai Eü. Középisk. tanára, később ig-helyettese, 1977-85: nyugdíjazásáig a Kassai Városi Kórház Egészségnev. Oszt-ának vez. főorvosa. 1955: a felvidéki m. bábmozgalom megalapozója, a kassai Glóbusz bábegyüttes alapítója és rendezője, bábegyüttesét az 1972-es Jókai-napok sikere után mellőzték. Egészségnevelési rövidfilm forgatókv-eket írt és rendezett. - 1932: farkaskölyök, majd a kassai Prem. Gimn. II. Rákóczi Ferenc cserkészcsapatának tagja, 1944: tisztje; 1945: a magyarüldözések kezdetén a „Bujdosó Rákóczi” illegális cserkészcsapat egyik alapítója, amely 1950 elejéig működött. 1995: a kassai cserkészek időszakos lapja, a Keleti Láng szerk-je, 1996-98: a Szlovákiai M. Cserkészszöv. havilapja, a dunaszerdahelyi Cserkész szerk-je, 1995-99: a Cserkésztanács tagja. 2000. III: a Csodaszarvas érem tulajdonosa. - Írásai: pozsonyi Hét (1974), Irod. Szle (1978), Új Ifjúság (1989). - M: A bábjátszás művészete. Pozsony, 1978. - A bábszínházi rendező ÁBC-je. Segédkv. Uo., 1979. Bo.J.-Fe.Má.-88

Vasárnapi Új Szó 1974:43. sz. (Dénes György: Óceánon innen - óceánon túl) - KKKP 1993:294. - Tóth-Filep II:318; III:218; IV:121.

Szőke János (1866. ápr. 20.-1929 után): plébános. - 1890. VII. 20: pappá szentelték. Békésszentandráson, 1892: Tasnádszántón, Orosházán, 1899: Érkeserűn kp., 1901: adm. 1911: Érmihályfalván plnos. - M: Kalauz a Végítélet cz. óriási festményhez. Festette Szebkégel Gyula. Orosháza, 1898. 88

Schem. Mv. 1908:177; 1929:96. - Szinnyei XIII:1093.

Szőke János, SDB (Csorvás, Békés vm., 1927. febr. 13.-): szerzetes. - 1943: lépett a r-be. 1948-: Torinóban teol-t és fil-t, 1954-: Genovában ol. és lat. nyelvet tanult. 1954: Torinóban pappá szent., Alassióban nevelőtanár, 1956-57: Au-ban az iselbergi m. menekült gimn. ig-ja, 1958: svédo-i m. lelkész, 1963: a stockholmi ném. gimn. nyelv és irod. tanára. 1965: Stuttgartban (NSZK) m. lelkész. 1975: Königstein in Taunusban a →Kirche in Not_Ostpriesterhilfe kat. nemzetk. segélyszervezet osztályvez-je, ahol 24 é. a K-eu. országok egyházait segélyezte, ezzel egyidőben a Ny-Eu. M. Papi Szenátus elnöke, a Szabad Eu. Rádió külső munk. - 1984. II-: az emigráns m-ok pp-einek (→Irányi László, 1989: →Miklósházy Attila) Ny-eu. ált. helynöke. - 1994: hazatért, a →Magyarországi Mindszenty Alapítvány ügyvivője, a boldoggá avatási ügyek posztulátora. Az általa képviseltek közül 2002: b-gá avatták →Romzsa Tódort, 2006. IX. 17: →Salkaházi Sárát. Folyamatban: →Bogdánffy Szilárd, →Scheffler János, →Márton Áron, →Mindszenty József, →Györgypál Albert, →Marton Boldizsár, →Sándor István, →Meszlényi Zoltán, →Bálint Sándor, ezenkívül 80 kárpátaljai g.k. és 12 r.k. vértanú ügye. - A szatmári és a nagyváradi egyhm-ben tb. knk., a gyulafehérvári főegyhm-ben kolozsmonostori apáti címet kapott. 1997: a →Szalézi Don Bosco Kiadó ig-ja. A szatmári és a nagyváradi egyhm. számára leford. és kiad. az ol. ppi kar hittankv-sorozatának 8 kv-ét. - Írásai: Magyar Kéve. Antol. Youngstown, 1978, 1987. - M: Vándorúton. München, 1982. - A vallásszabadság helyzete a szoc. orsz-okban. Szerk. Königstein, 1985. - Az egyh. helyzete a szoc. orsz-okban. Frankfurt am Main, 1987. - A felszabadítás teol-ja. Uo., 1988. - Márton Áron. Thaur bei Innsbruck, 1988. (Youngstown, 1989; Bp., 1990) - Göröngyös úton. Visszaemlékezés. Kolozsvár-Bp., 1993. - Hittant - de hogyan? Összeáll. Bp., 1998. - De Martini, Nicola: 100 kérdés a szexualitásról. Ford. Bp., 1998. - Gasparino, Andrea: A Mi Atyánk. Ford. Bp., 1998. - Kereszteljük meg! Ford. Bp., 1998. - Ferrero, Bruno: A sivatag negyven meséje. Ford. Bp., 1998. -: Ami fontos: a rózsa. Ford. Bp., 1998. -: A tücsök dala. Ford. Bp., 1998. -: Van ott fent Valaki? Ford. Bp., 1998. -: Körök a vízen. Ford. Bp., 1998. -: Boldog szülők. Ford. Bp., 1998. -: Csak a szél tudja. Ford. Bp., 1999. - Isten szeretetre hív bennünket. Hogyan készüljünk fel a házasságra? Ford. Bp., 1999. - Szülők és gyermekek. Ford. Bp., 1999. - Dianich, Severino: Krisztus igen, Egyh. nem? Ford. Bp., 1999. - Az édes szép szerelem. Ford. Bp., 1999. - A sokszínű barátság. Ford. Bp., 1999. - A 16 éves kori hit. Ford. Bp., 1999. - Én és a Biblia. Ford. Bp., 1999. - A türelmetlenség évei. Ford. Bp., 1999. - Lenni akarok valaki. Ford. Bp., 1999. - Legyünk szabadok. Ford. Bp., 1999. - Ferrero, Bruno: Csak történetek. Ford. Bp., 2000. - Bosco, Teresio: A szalézi szt mondta. Don Bosco gondolatai. Ford. Bp., 2000. - Gasparino, Andrea: Uram, taníts meg imádkozni. Ford. Bp., 2000. - Palumbieri, Sabino: De szabadíts meg a magánytól… Ford. Bp., 2000. - Krauth, Lothar: Don Bosco élete végéig a csibészek barátja. Ford. Bp., 2001. - Isten házába megyünk. Bp., 2001. - Ferrero, Bruno: Mi Atyánk. Ford. Bp., 2002. - Rizzi, Gimmi: A nagykorúság 16 erénye. Ford. Bp., 2002. -: Hat létrafok az imához. Ford. Bp., 2002. - Salvoldi, Valentino: Úton a szeretet felé. Ford. Bp., 2002. - Bianco, Enzo: Uram Jézus, boldog szülinapot! Ford. Bp., 2003. - Rizzi, Gimmi: Nyolc szentre nézünk. Ford. Bp., 2003. -: Haditervem. Ford. Bp., 2003. - Dyckhoff, Peter: Lélegezz fel! Ford. Bp., 2003. - A hitoktatók első lépései. Ford. Bp., 2003. - Real Navarro, José: Egyszer volt, hol nem volt… Ford. Bp., 2003. - Sangalli, Gianni: Így imádkozd az Üdvözlégyet. Ford. Bp., 2004. - Pellegrino, Pino: Milyen volt Jézus? Ford. Bp., 2004. - De Vanna, Umberto: Nagy vagy fiú. Ford. Bp., 2004. - Bosco Szt János: A gyermekeké a jövő. Ford. Bp., 2004. - Hebert, Esther-Rensmann, Gesa: Egyh. évünk. Ford. Bp., 2004. - Anna és Mari a szentmisén. Bp., 2006. - Piëch, Kirsten: Dóri a Vatikánban. Séta a Szt Péter téren. Ford. Bp., 2006. - A M. Egyh. Tájékoztató, 1958. XII-1965. X: a stockholmi Kat. Értes., 1967: az Új Értes. és az Isten Népe - Új Értes., 1999-: a Don Bosco kalendárium szerk-je, 1969. I-: a St. Gallen-i Életünk társszerk-je, 1986: főszerk-je. Bpen 1995-: a Vértanúink - Hitvallóink negyedéves folyóir. fel. szerk-je. - Álneve és betűjegye: Békesi István; (Sz.). s.k.-**

Mildschütz 1977:147. - Nagy 2000:943. - Bura 2003:189.

Szőke Lajos (Nagykónyi, Tolna vm., 1912. jún. 21.-): szobrász. - 1931-35: a bpi Iparműv. Isk. díszítőszobrász szakán →Ohmann Béla, Lux Elek és Fülöp Elemér növ-e. Tanulm-úton járt Au-ban, Svájcban, Olaszo-ban, Fro-ban, Ro-ban és Bulgáriában. - Egyh. művei: díszítőszobrász munkák (pirogránit, 1983, Érdliget, plébtp.); Szt István, Szt Imre (terrakotta, 1983, Nagykónyi, plébtp.); Péter és Pál ap. (terrakotta, 1993, uo.); Kálvária sor (terrakotta, Értény); Szt Anna (terrakotta dombormű); Szt Ferenc (terrakotta, Diósd, szeretetotthon). **

KMML III:622.

Szőke Sándor (*Büdszentmihály, Szabolcs vm., 1859. júl. 12.): tanítóképzői tanár. - A középisk. 4 oszt-át Hajdúnánáson és Debrecenben végezte, Egerben 1878. V. 21: el. isk. tanítói okl-et szerzett. Nagybajomban (Somogy vm.) tanító, majd 5 é. át a Somssich család 5 gyermekének nevelője. 1884: Egerben külvárosi tanító, 1885-: az egri keresk. tanoncisk. ig-tanítója. 1887-: a tanítóképző gyakorló isk-i tanítója is. A Pedagógiumban magántanulóként 1894: m-tört. szakos polg. isk. tanítói okl-et szerzett. Ezután 4 tanári továbbképző tanf-on vett részt. 1896: az érs. tanító és tanítónőképző neveléstud. tanára és a gyakorlóisk. tanítója. Az angolkisasszonyok tanítónőképzőjében 23 é. tanított, a tanítóképzőben 1928: is tanított. 1932 k. nyugdíjazták. Az Orsz. Kat. Tanügyi Tanács és a kv-bíráló biz. tagja. - Cikkei: egri érs. tanítóképző int. értes. (1902, 09), Népoktatás (1914). - M: Toldy Izabella. Eger, 1892. - A nőnevelés fontossága. Uo., 1892. - Nevelésügyi emlékkv. A m. r.k. egyh. 900. évford-ja alk. az egri érs. főegyhm-re vonatkozólag. Uo., 1900. - A szép a nevelésben. Bp., 1900. - Tanítási bírálatok. Eger, 1902. (Újabb kidolg. Uo., 1905) - Az egri keresk. tanoncisk. 1910/11-1917/18. értes. Közli. Eger, 1911-18. 88

Érs. tanítóképző int. értes. Eger, 1900/01:49; 1901/02:43; 1902/03:87; 1903/04:19. - Szinnyei XIII:1095. - Heves vm. Bp., [1909] - Egri Egyhm. Közl. 1918. (Leskó József: Egy kat. pedagógus) - Benkóczy 1928:225. - Hevesvm. ismertető. Bp., 1936:233. - Gulyás-Viczián XXIX. (kz-ban)


Szőke Kázmér (Eger, Heves vm., 1877. nov. 26.–Csicsó, 1927. márc. 15.): plébános. – 1900. VII. 14: pappá szent., Párkányban, 1903: Érsekújvárt kp., 1907: Csicsón plnos. – Érsekújvárt 1907–1911. XI. 12: az Érsekújvár-Vidéki R. K. Népművelők Egyes. hetenkénti hiv. közlönye, a Kis M. Alföld főszerk-je. 88

Schem. Strig. 1917:390. – Schem. Tyr. 1933:311. – Kemény 1942:144. – Viczián 1995:188. (967.) – Gulyás–Viczián XXIX. (kz-ban)