🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Scitovszky
következő 🡲

Scitovszky János, nagykéri (Béla, Abaúj vm., 1785. nov. 1.-Esztergom, 1866. okt. 19.): hercegprímás-érsek, bíboros. - Apja szlovák falusi tanító. Az elemit Jolsván, a gimn-ot Rozsnyón, a teol-t Nagyszombatban végezte. 1808: fil. dr., 1809. XI. 5: Jászón pappá szent., s Rozsnyón a ppi líceum fil. és mat. tanára, 1811-27: teol. tanár, közben 1813: Pesten teol. dr. - 1824. IX. 14: rozsnyói knk. s a szem. rektora, ekkor kapta a m. nemességet és a nagykéri előnevet. 1825: ogy. követ, Lonovics József mellett a legtekintélyesebb egyh. képviselő. - 1827. VIII. 17: rozsnyói mpp., 1828. III. 25: pp-ké szent. Programja a szinte teljesen prot. egyhm. visszanyerése. Tp-okat épített, elzarándokolt az egyhm. búcsújáró helyeire (Kistapolcsány, Mátraverebély). Rozsnyón internátust, Rimaszombatban gimn-ot alapított. A Mária-tiszt. ápolására megalapította a Szeplőtelen Szív Társulatát. A papok és tanítók művelésére elindította a Rozsnyói Egyh. Töredékek c. lapot. - 1838. XI. 19: pécsi mpp. Végiglátogatta a pléb-kat. 5 tp-ot, 6 isk-t épített. Magára vállalta a pécsi tanítóképző fenntartását. Az öreg tanítók számára létrehozta a Néptanítók Nyugdíjint-ét. Megalapította a Nőnevelő Int-et, szegényházat nyitott, ezzel megszüntette a koldulást. A papokat népmissziók szervezésére buzdította, ehhez megnyerte a ferencesek és a jezsuiták támogatását. Palotájában többször fogadta →Liszt Ferencet. - 1848: hű maradt a kir-hoz, de amíg lehetett, az ogy-ben is támogatta Kossuthot, aki eltérő véleményei dacára Jellasich támadása után kinevezte ~t kormánybiztossá. - 1849. VII. 21: esztergomi érs-ké nevezték ki. 1850. I. 6: foglalta el székét. Fellépett a szabharc idején tanúsított magatartásuk miatt veszélybe került pp-ök (Rudnyánszky József, Lonovics József, Bémer László) és papok védelmére. 4x járt a kir-nál az →aradi vértanúk megmentéséért, hiába. 2 millió Ft-ot költött az →esztergomi bazilika építésére. 1850: a Szt Istvánról nev. szem-ot Nagyszombatból Esztergomba helyezte (→Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola). - VIII. 25-re pp-kari konf-t hirdetett, melyen a horvát pp-ök nem jelentek meg. 1852: a p. megbízására apostoli vizitációt tartott a szerzetesrendeknél. 1853. III. 7: bíb. Miután a Szentkoronát Orsovánál (ahol Kossuth elásta) megtalálták, ~ vitte Bécsbe és sürgette Ferenc Józsefet, hogy koronázással béküljön meg a m. nemzettel. Törekvése eredménytelen maradt. Prímási jogai védemében 1854: eredménnyel járt IX. Pius p-nál. - Az esztergomi baz. még nem volt készen, ~ 1856. VIII. 31: mégis fölszentelte. 1857. IX. 8: nemz. zarándoklatot vezetett Mariazellbe. 1858. IX. 19-X. 3: tartományi, 1860: egyhm. zsin-ot tartott. Sürgette a népmissziók tartását, a nagyböjti prédikációkat, a bpi Egyetemi tp-ban konferenciabeszédeket indított. Támogatta az →oltáregyesületeket és a →Katolikus Legényegyletet. Fölépítette és 1865: megnyitotta az esztergomi nagyszem-ot és újraindította az Érs. Tanítóképzőt. 16 ezer Ft-tal támogatta a MTA-t, melynek 1853-tól ig. tagja. Fáradozásával előkészítette a →kiegyezést. - Fm: Sztek élete. Pécs, 1843. - Decreta super visitatione Ordinum Religiosorum. 1-12. köt. Esztergom, 1853-55. - Decreta et acta Concilii provinciae Strigoniensis a. D. 1858. IX. 19-X. 3. Uo., 1859. - Utóda Rozsnyón 1840. VII. 19: Zichy Domonkos, Pécsett a szék 1849. IX. 28-1853. III. 9: üres, utóda 1853. III. 10: Girk György, Esztergomban 1867. II. 22: Simor János. 88-Cséfalvay Pál

Mendlik 1864:35. - Gams 1873:378. (1828. IV. 20-1839. II. 17: rozsnyói pp.), 377. (1839. II. 17-1849. IX. 28: pécsi pp.), 381. (1849. IX. 28-†1866. X. 19: esztergomi érs.) - M. Sion 1886:845. (*nov. 6!) - Zelliger 1893:472. - Pallas XIV:1009. - Schem. Ros. 1901:18. (7.) - Szinnyei XII:792. - Esztergom vm. 1908:160. - Meszlényi 1970:257. - Schem. Strig. 1982:72. - Beke 2003:370.


Scitovszky János, nagykéri (Béla, Abaúj vm., 1785. nov. 1.–Esztergom, 1866. okt. 19.): hercegprímás-érsek, bíboros. Lásd MKL XI:976. Címtp-a a →Jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika volt. N.L.