Magyar Katolikus Lexikon > R > rontás


rontás: 1. ártó célú →mágia (tétemény, csinálmány, megcsinálás, vesztés, bántás). - 2. természetfeletti képességű egyéneknek, elsősorban a →boszorkánynak tulajdonított rosszindulatú tevékenység. A ~ lehetőségébe vetett hit elevenen élt az egész m. nyelvterületen a még a 20. sz: is. A ~t nem mindig kötötték konkrét (valóságos v. elképzelt) lényekhez. A ~ eredményének tulajdonított bajok leggyakrabban emberi és állati betegségek, termesztett növény rossz terméshozama, a tej és tejhozam csökkenése, különböző házimunkák (kenyérsütés, köpülés, fonaltisztítás) sikertelensége, szerelmesek elhidegülése. - A ~ bizonyos módszereit mindenki ismerte, véghezvitelét nem természetfölöttinek, hanem a mindennapi gyakorlat részének tartották. A közismert rontó módszerek fő területe a szerelmi és a gyógyító célú ~. - A ~ módszerei: rontó célú szöveg, ráolvasás, átok; a megrontandó személy valamilyen tartozékának (haj, köröm, lábnyom, árnyék, ruhadarabok) megszerzése, ennek őrzése, elrejtése, elásása, eldobása; ennek elpusztításával, ütésével, szúrásával, eltépésével a tulajdonos bántalmazása; tárgy bántalmazásával egy távollévő személy bántalmazása; rontó hatásúnak vélt tárgyak elhelyezése a megrontandó személy, állat, növény közelébe; emberek küszöbe alá, ágyába, ruhájába, növény esetén szántóföldre, gyümölcsfa törzsébe, állatnak istállóküszöb alá, jászolba. A sajátosan ~ra használt tárgyak nagy számából, gyakoriságuknál fogva, kiemelkedik a gatyamadzag, haj, köröm, széklet, vizelet, koporsószög, Szt György-napi zöld béka csontja, pénzérme, bab, kása. Sajátosan rontó célra, betegség átvitelére a rontó bábuk készültek. - Bizonyos időszakok, időpontok a hiedelmek szerint a ~ra különösen alkalmasak, ezek (csakúgy, mint a ~ „helyei”) egyeznek a mágia gyakorlásának szokásos időpontjaival és helyeivel. - A rontó mágia sajátos megnyilvánulási formája a ráböjtölés. Szórványos adatok szerint az egész magyar nyelvterületen ismert és gyakorolt módszer volt: meghatározott napokon, meghatározott ideig böjtöltek a kitűzött cél (valakinek a betegsége, halála) érdekében, például 9 pénteken, 3 szombaton, 7 hétig, 7 évig. - Erkölcsi megítélése azonos a →mágiával és a →babonával. **

MN 1990. VII:684. (Pócs Éva)