🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rozsnyai
következő 🡲

Rozsnyai (Jámbor) János (15. sz.): betűfestő, könyvmásoló. - A Bpi Egy. Kvtárban egy 1470 k. írott, 1/8 rétű lat. rubrikázott és színes iniciálékat tartalmazó kódexe van, amely Széchy Miklós esztergomi érs. zsinati konstitúcióit tartalmazza. ~ műve a gyulafehérvári Battyháneum Concordantia veteris legis c. ívrét kódexe. 88

ML 1935. II:396. - Új Idők lex. XI:5340.

Rozsnyai Zoltán Ferenc (Bp., 1927. jan. 29.-): karnagy, zeneszerző. - A bpi Szt Imre Gimn-ban éretts., a Liszt F. ZF-n Ferencsik János (1907-84), →Veress Sándor és →Dohnányi Ernő növendékeként 1944: zongoratanári, 1948: zeneszerzői, 1949: karnagyi okl-et szerzett, 1949: a Pázmány Péter Tudegy. a zenetud. dr-ává avatta. 1940-50: orgonista, 1942-52: hangversenymester, 1942: elnyerte az olasz Winner-díjat. 1949-50: a miskolci filharmonikus zenekar, 1950-52: a debreceni színház és a győri filharmonikusok, 1952-56: a M. Filharmóniai Társ. Zenekerának karnagya. 1956. XI: Au-ba menekült; a római Szt Cecília Zenekar karnagyaként elnyerte a római nemzetk. karmesterverseny diplomáját és 3. díját. 1957: a bujdosó m-ok →Philharmonia Hungarica zenekarának megalapítója és karnagya, 1957-60: első zeneig-ja; a zenekar 1957: az USA-ban is hangversenyezett. 1959-61: a bécsi egy-en képezte tovább magát. 1961: az USA-ban telepedett le (1967: amerikai állampolgár). 1961-63: a Continental Cinocraft Motion Picture Co. zeneig-ja, 1962-65: a New York-i filharmóniai zenekar s-karnagya is (utóda Claudio Abbado). 1963-67: a clevelandi (Oh.) filharmonikusok és az uticai szimfonikus zenekar zeneig-ja. 1967-71: a San Diego-i (Calif.) filharmonikus zenekar, 1971-78: a D-kaliforniai Lírai Opera karnagya és a D-kaliforniai Filharmóniai Társ. műv. ig-ja. 1978-: a Knoxville (Tenn.) szimfonikus zenekar zenei vez-je. 1971: a clevelandi Árpád Akad. tagja, 1975-79: a zenei oszt. elnöke; megkapta Detroit város aranykulcsát. - Zenekari művek, átiratok, kb. 30 filmszcenárium szerzője. 88

Bölöny VIII:229. - Somogyi 1982:296. - Prominent Hungarians. 4. ed. London, 1985:465.