🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > pécsváradi Szent Benedek monostor
következő 🡲

pécsváradi Szent Benedek monostor: Szt István kir. (ur. 997-1038) alapította, 1038: sztelték föl. 1220 k. szerkesztett, nem hiteles oklevele szerint 41 falut birtokolt 1136 házanéppel, köztük számos mesteremberrel, továbbá 200 vitézzel, hatalmas állatállománnyal. Törzsbirtoka Baranyában, a Mecsek D-i előterében feküdt. Feltételezhető, hogy jól szervezett kir. birtokot és udvarházat kaptak az alapító kir-tól. 1254-: a konvent jelentős →hiteleshelyi munkát végzett, többnyire baranyai jogi ügyekben, az apátság levtára azonban nem maradt fenn. Az apátság falvaiban a plnosokat az apát nevezte ki világi papok közül. 1333-36: a pápai tizedszedéskor a ~ jövedelmét 300 márkára becsülték. 1369: megszűnt a konvent szabad apátválasztása, a pápa nevezett ki apátokat, majd kommendátorokat. 1439: a bortizedekből volt a ~ legnagyobb jövedelme. 1498: törv. írta elő, hogy a pannonhalmi, a pécsváradi és a ciszterciek péterváradi apátságának hadbavonuláskor 200-200 lovast kell kiállítaniuk. A kk-ban valóban ez a 3 apátság volt a legtehetősebb az országban. 1503: a vizitátor megállapította, hogy mind a 10 szerz-nél pénz van, kijárnak a városba. A perjel és custos több szőlőt maga kezelt. 1526-39: elnéptelenedett. Színhelye az 1966-85: folytatott ásatások folytán közismert. - Pécsvárad két tp-ának és az apátság tíz falvának plnosai 1335: egy csoportban fizették a pápai tizedet. Pécsváradon Szt Péter és Mindenszentek plébtp. állott, az apátság birtokain Hetény, Nádas, Kátoly, Fehéregyház, Szentjános, Babarc, Perked, Nivegy, Komlód és Hird falvaknak is volt plnosa. - Apátok: 1212: Hysi, 1224: Miklós, 1252-ig Favus, azután pannonhalmi apát, 1252: Pál, 1258/59-64: Beatus, 1279: János, 1280: István, 1280/90-95: Simon volt zobori apát, 1323: Miklós, 1325-29: Detmár, 1342-49: Miklós, 1357: Jordán, 1364-66: Ulrik, 1369: Pál, volt dombói apát, 1379: Domonkos, 1391: Cseményi Imre, 1410: →Buondelmonte János, 1426: Doko Balázs, 1429: Sóvári Soós László (volt pozsonyi prép.) adm., kommendátor, 1438-60: Péter, volt somogyvári apát, 1462: →Beckensloer János volt pécsi prép., kommendátor, 1466: Szentlászlai Osvát kommendátor, 1490-1501: Sforza Ascanio bíb., kommendátor, 1505-11: →Isvalies Péter reggiói bíb. érsek, kommendátor (Szekszárdnak is adminisztrárora), 1515: Pál, 1526: Móré László, 1531: András, korábban váci ágostonrendi perjel, 1535-43: →Fráter György gubernátor. - 1611-től címe és javadalma világi papoké. 1777: birtokai a kir. tudegy-é. Címét Szt Benedek apátságként a pécsi egyhm-ben 2000: is adományozzák. H.F.L.

PanRt XII/B:11. - Györffy I:362. - Ppl. 2001:506.