🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Beckensloer
következő 🡲

Beckensloer János, Beckenschlager, Beckenschlaer, Flans, Aleman (Boroszló?, Szilézia, 1427/28-Salzburg, 1489. dec. 15.): érsek, diplomata. - Nagyatyja, Thilo ötvösmester 1377: telepedett le 3 fivérével Boroszlóban. ~ apja, Márk posztókereskedő 1430: nemesi rangot kapott. Első házasságából született mindhárom fia: Jeromos, Zsigmond és ~ klerikus lett. ~ 14 é. korától Mo-on nevelkedett. 1451 u. pécsi prép. III. Frigyes pártjára állt, aki rábízta Bécs védelmét. 1461: ~ csapataival elfoglalta Pápát és Ugod várát, majd Frigyes titkára lett. Átállt Mátyás oldalára, aki 1461. IX. 29: visszaadta pécsi prépságát, pécsváradi apáttá és titkárává tette, majd 1465: a még csak szubdiákonus ~t a váci ppségre javasolta. V.17: vál. és megerősített, 1466. VIII: tényl. váradi pp. Megtartván váradi székét 1467. VI. 13: egri pp. A nyár folyamán részt vett az erdélyi zavargások leverésében és a szerencsétlen moldvai hadjáratban. 1469: elkísérte Mátyást Cseho-ba, s V. 3: jelen volt Alamócban a kir-választáson. Itt Pobjebrád Györggyel szemben Mátyást választották meg, akit ~ elkísért boroszlói bevonulására. - Vsz. ~ leplezte le a Vitéz János érs. által vez. összeesküvést, amiért a kir. 1472. VIII. 9 után kinevezte esztergomi érs-ké. A kinevezést a p. 1474. III. 15: erősítette meg. A kir. az egri ppség javadalmát is ~ kezében hagyta, ami ellen a p. 1475. IX. 30: tiltakozott. Röviddel ezután ~ kegyvesztett lett, szerepét a kir. mellett Rangoni Gábor egri pp. vette át. Miközben Mátyás a török ellen vonult és Szabács várát ostromolta, ~ 1476. II. 13: aacheni zarándoklat ürügyén az egri és esztergomi kincstárból kb. 300.000 Ft értékű kincset kiemelve elhagyta Esztergomot, és Frigyes cs-hoz menekült Bécsbe. Korabeli vélemény szerint nem bírta elviselni Mátyás zsarnokságát. II. 29: a cs-tól felhatalmazást kapott, hogy 60 főnyi lovas kísérettel Aachenba menjen, de az év folyamán többet nem hallani róla. 1477. I. 2: a bécsi egy. kancellárja. Vagyonából ismételten kölcsönzött a cs-nak, aki ezt egyh. javadalmakkal viszonozta. XII. 22: bécsi nagyprép., 1480: bécsi spp., s az egyhm. adm-a. Mátyás XII. 19: és 1481. VII. 13: tiltakozott a p-nál és követelte, hogy a p. fossza meg esztergomi érsségétől a „szökevényt”. - 1482. I. 5: ~ salzburgi koadjutor érs. lett utódlási joggal. Miután Mátyás elfoglalta Bécset, a cs. 1486. V. 19: ~t au-i helytartójává nevezte ki. 1487. III. 21: salzburgi érs., VII. 15: bíb. lett. 1488: a cs. képviseletében fegyverszünetet kötött stájeri várában Mátyással. - Utóda Váradon 1470: Stoltz Miklós, Egerben széke 1475: üres, utóda 1476. II. 3: Rangoni Gábor, Esztergomban 1476-80: széke üres, utóda 1480. II. 25: Aragóniai János. 88

Schem. Qu. 1857:42. - Török 1859:118. (s.v. V. János, a német) - Mendlik 1864:99. (s.v. Alemann János; 1468-74: egri pp.), 82. (s.v. Aleman János; 1465-68: váradi pp.), 28. (s.v. Alemannus; 1473-76: esztergomi érs.) - Gams 1873:385. (s.v. Alemannus; 1465. V. 17-1468. VI. 12: váradi pp.), 367. (41.) [s.v. Alemann (Peckenschlager), 1468. VI. 20-1472: egri pp.], 380. (48.) (s.v. Peckenschlager; 1473-1482. XI. 14: esztergomi érs.), 308. (s.v. Bernard Peckenschlager; 1482. XI. 14-†1489. XII. 15: salzburgi érs.) - Fraknói 1895:199. - Schem. Mv. 1896:84. - Tört. Szle 1917. (Fraknói Vilmos: B. m. prím. III. Frigyes ném. cs. szolg-ában) - Schem. Strig. 1918:XXV. (s.v. Peckenslager, 1474. III. 15-1484. VI: érs.) - MÉL I:150. - Schem. Agr. 1975:12. (37.) - Sugár 1984:172. - Archiv für schlesische Kirchengeschichte. 27. köt. (Gottschalk, J: Der Breslauer J. B. Erzbischop von Gran und Salzburg)