Magyar Katolikus Lexikon > B > Becker


Becker Vendel (Németszentpéter, Temes vm., 1878. jan. 1.-vsz. Szeged, 1947 u.): pap, tanítóképzői igazgató. - A teol-t Temesvárt, a fil-t 1910-14: a bpi egy-en végezte, ahol tört-földr. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1902: pappá szent. Écskán, Pankotán, Újaradon és Nagykikindán kp., 1907-10: Aradon hittanár, 1910: a bpi Szt Imre Koll. tanulm. felügy-je, 1914: a szegedi r.k. tanítóképző tanára, 1919: ig-ja. 1922: sztszéki tanácsos, 1929: p. kamarás. 1939: fölajánlotta 110 holdnyi birtokát a ném. anyanyelvű szegény tanyai gyerekek tanítóképzői költségeinek fedezetére. - 1940: a SZIA 1. szako. tagjává választotta. Tankv-eket írt a népisk-k és tanítóképzők számára. - M: Temesvár kultúrgeográfiai hatása a D-vidékre. Szeged, 1917. - A tanítóképzés reformja. Tanítóképzés, papnevelés. Szeged, 1932. - Az alsó fokú gazd. szaktanítóképzés problémája és a Szegeden felállítandó gazd. szaktanítóképző főisk. Uo., 1935. - A m. alsófokú gazd. szakokt. problémája és annak megoldása. Bp., 1936. - Egységes mezőgazd. szaktanerőképzés a liceumi gazd okt. alapján. Szeged, 1938. - A gazd. népokt. és a nemzet jövője. Uo., 1939. - Kat. isk-ügy a demokratikus Mo-on. Uo., 1947. - Betűjegye: B.V. (Egyh. Közl.) T.E.

Schem. Csan. 1913. - M. társad. lex. 1931:15. - Molnár 1936:348. - SZIA tagajánl. 1940. - Ker. m. közéleti alm. I:80. - Gulyás II:821; 1956.