🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pius, VI.
következő 🡲

Pius, VI., Giovanni Angelo Braschi, gr. (Cesena, Romagna, 1717. dec. 25.-Valence, Fro., 1799. aug. 29.): XIV. Kelemen utódaként 1775. II. 15-1799. VIII. 29: pápa. - Ferrarában jogot tanult, majd T. Ruffo bíb. legátus szolgálatába lépett. 1758: pappá szent. 1766: p. kincstárnok, 1773. IV. 26: bíb. Hosszú konklávén választották p-vá. 1775. II. 21: pp-ké szent., 22: megkoronázták. - Pápasága első nagy problémája a JT helyzete, hiszen ~ a barátjuk volt, s a tudtával csak Porosz- és Oroszo-ban létezhettek. A fölvilágosult fejed. →abszolutizmussal, a →febronianizmussal, a →janzenizmussal, a →szabadkőművességgel és a →francia forradalom követeléseivel szemben kellett kormányoznia. - A →pistoiai egyházmegyei zsinatot 1794. VIII. 28: Auctorem fidei bullájával ítélte el. A fr. forr. fölött (hogy ne súlyosbítsa a kat-ok helyzetét) csak 1791. III. 10: mondott ítéletet. Mivel csatlakozott a fr-ellenes szöv-hez, Napóleon hadat indított ellene. 1796. VI. 23: a bolognai fegyverszüneti megállapodásban Napóleon 21 millió frank fizetésére kötelezte. ~ fölmondta a fegyverszünetet, erre 1797. II. 1: Napóleon hadat üzent, a p. fegyverszünetet kért. II. 19: a toletinói békeszerződésben ~nak le kellett mondania Avignon, Venaissin, Ferrara, Bologna, Romagna, később Ancona birtoklásáról, ki kellett szolgáltatnia 500 kéziratot és 100 műalkotást és hadiköltség címén 31 millió frankot kellett fizetnie. XII. 28: Rómában megölték Duphot tábornokot (miközben forr-at próbált szítani), ezért 1798. II. 10: a fr-k betörtek a városba, II. 15: kikiáltották a közt-ot, II. 20: elfogták és elhurcolták ~t. Sziénán, Firenzén, Bolognán, Modenán, Pármán és Torinón keresztül Brianconba, Grenoble-ba, végül Valence-ba hurcolták a súlyos beteg p-t. - ~ erősítette meg 1776: a besztercebányai, a szepesi és rozsnyói, 1777: a székesfehérvári és szombathelyi egyhm. alapítását. 1782. III. 22-IV. 24: Bécsben tartózkodott, hogy rávegye II. Józsefet egyházellenes törv-ei visszavonására, de nem ért el eredményt. Ennek ellenére, hogy az egyházszakadást megakadályozza, 1783. XII. 22: Rómában fogadta II. Józsefet. - ~ erősítette meg 1775. IV. 24: Kollonich László erdélyi pp-öt, VI. 24: Zlatarich Antal belgrád-szendrői cpp-öt, 1776: Esterházy László pécsi pp-öt, I. 1: Batthyány József esztergomi érs-et, I. 15: Galgóczy János rozsnyói pp-öt, III. 8: Patachich Ádám kalocsai érs-et, IV. 15: Országh András cpp-öt, IV. 19: Révay Antal rozsnyói, IX. 16: Salbeck Károly szepesi és Berchtold Ferenc besztercebányai pp-öt, XII. 16: Nagy István és Richvaldszky György cpp-öt, 1777. IV. 11: Kristovich Imre csanádi, V. 12: Bajzáth József veszprémi pp-öt, VI. 23: Drágossy Mózes g.k. váradi, Božičković Bazil g.k. kőrösi, Nagy Ignác székesfehérvári és Szily János szombathelyi pp-öt, 1778. VII. 1: Batthyány József bíb-t, X. 21: Reviczky Antal SJ tábori pp-öt, 1779. VII. 12: Pierer József tinnini cpp-öt, 1780. II. 2: Luzsénszky László cpp-öt, VI. 25: Kollonich László váradi és Révay Antal nyitrai, VIII. 12: Batthyány Ignác erdélyi, IX. 18: Andrássy Antal rozsnyói pp-öt, 1781. I. 14: Zerdahelyi Gábor és IV. 2: Pálma Károly cpp-öt, 1783: Babb János g.k. fogarasi, 1785. II. 14: Piccardi Antal zengg-modrusi, 1787: Bastasics Jozafát g.k. kőrösi, Fengler József győri, Kalatay Ferenc váradi, III. 10: Fuchs Xavér Ferenc nyitrai pp-öt, VIII. 21: Kollonich László kalocsai érs-et és Verhovácz Miksa zágrábi, 1788: Darabant Ignác g.k. váradi, IV. 3: Splényi Ferenc váci, IV. 7: Révay János szepesi, XII. 15: Jessich János zengg-modrusi, 1790. VI. 26: Milassin Miklós székesfehérvári pp-öt, 1792. IX. 24: Kondé Miklós belgrád-szendrői cpp-öt, 1794: Bubanović Szilveszter kőrösi g.k. pp-öt, 1797. VII. 24: Petheő József cpp-öt, 1799. III. 14: Mártonfi József erdélyi pp-öt. - Holttestét csak 1802: vitték Rómába. - Utóda 1800. III. 14: VII. Pius. T.J.

Brancadoro Tzézár: Halottas beszéd, mellyben ~nak római sz. pápának ditséretét foglalta... deák nyelven hirdette... Ford. Nagy János. Győr, 1800. - Schlitter: Die Reise des Papstes ~ nach Wien u. sein Aufenthalt daselbst. Wien, 1892. - Schlitter: ~ u. Josef II. von der Rückkehr des Papstes nach Rom bis zum Abschlusse des Concordats. Uo., 1894. - Századok 1900:946. (Sörös Pongrác: ~ p. Bécsben) - A 12 Pius. Bp., 1943:159. - LThK VIII:532. - Mondin 2001:562.