🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pilgrim
következő 🡲

Pilgrim, Piligrim, Pellegrinus, Szt (†Passau, 991. május 20.): megyéspüspök. - Nemes családból született, Niederaltaichban nevelkedett, pap, vsz. knk. is lett. Nagybátyja, Frigyes salzburgi érs. közbenjárására I. Ottó cs. (ur. 962-973) 971: kinevezte Passau pp-évé. Amikor a bajor II. Henrik és a karintiai Henrik háborúzott egymással, ~ hűséges maradt II. Ottóhoz (ur. 973-983), ezért 977: földúlták városát. Nagy része volt a kalandozó magyarok által elpusztított keleti grófságok helyreállításában. Ennek érdekében 985-991: zsinatokat tartott Lorchban, Mauternban és Mistelbachban. - ~ szerette volna érs. rangra emeltetni Passaut és joghatóságát kiterjeszteni Morvao-ra és Mo-ra. Ennek érdekében hívta vissza a m-ok között misszionáló Wolfgangot (→Farkas). 972: Ingelheimben missziós pp-ké szentelték a St. Gallen-i bencés →Brunót, aki cs. parancsra útnak indult és X: már eredményesen térített Géza fejed. szállásterületén. ~ segítségül és tolmácsul karantán (szlovén) papokat rendelt melléje. Brunó még az év folyamán megkeresztelte Gézát s fiát, a kisgyermek Vajkot, valamint 500 előkelő m-t és több ezerre tehető, idegen származású szolganépet. Géza is, Vajk is Passau patrónusának, Szt István vértanúnak a nevét kapta. - ~ a 10. sz. legtevékenyebb pp-ei közé tartozott. Halála után boldogként és szt-ként tisztelték, de tiszt-e a 12. sz. után annyira elhalványult, hogy a →bollandisták a 17-18. sz: föl sem vették az →Acta Sanctorumba. T.J.

LThK 1933. VIII:280. - BS X:465. - Török I.