🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pilinszky
következő 🡲

Pilinszky János (Bp., 1921. nov. 27.-Bp., 1981. máj. 27.): lapszerkeszto, költo, író. - Szülei: János (1886-1937) postai fofelügyelo, Baitz Veronika (1892-1959). 1927-31: a Cukor u. el. isk., 1931-39: a bpi Piar. Gimn. tanulója, az 5. o-tól a Vörösmarty Önképzokör tagja, éretts., a Pázmány Péter Tudegy-en 1939/40. I. félévében joghallg., 1940. IX-1944. V. 13: m., olasz irod. és muvtört. hallg., végbizonyítványt szerzett. 1941/42: a bpi Piar. Diákszöv. titkára, 1942-44: az Élet díjazatlan segédszerk-je, ahová film, színházi és kv-bírálatokat írt. 1944. XI-1945. IV: légvédelmi tüzérként a honvédséggel No-ban, Harbachban betegen érte meg a háború végét. Frankfurt am Mainban egy UNRRA-tábor (segélyezo tábor) lakójaként pincér, rakodómunkás, 1945 oszén került vissza Bp-re. 1946. VII-1947. I: az Újhold folyóir. (1-3. sz.) szerk. tagja, a Diárium, a Magyarok, a Válasz, a Vigilia munk. Elso verseskötetét (Trapéz és korlát. Bp., 1946) 1947: Baumgarten-díjjal tüntették ki. 1947-48: több hónapig Rómában és Svájcban ösztöndíjas. 1949-56: írásait nem közölték. 1950: a Szépirod. Kiadó külso korrektora, 1956: a Magveto Kiadó lektora, 1957. XI. 1-tol haláláig az Új Ember hetilap b. munk. 1963 nyarán Fro-ban, 1965: Lengyo-ban és Svájcban, 1966: Raguzában és Újvidéken járt, 1967: fél éves ösztöndíjjal Ny-Eu-ban utazgatott, 1969. VI: a londoni nemzetk. költotalálkozó vendége, IX: Lengyo-ban járt. 1970: féléves Ny-eu. tanulmányútján találkozott Jutta Schärrer ném. vallástört. íróval, szerelmük ideje a Szálkák (1972) és a Kráter (1976) kötetek közötti, utolsó alkotói korszaka. 1973: Párizsban ismerkedett meg Sheryl Sutton színésznovel, a társalgásaikat megörökítette. 1975: az USA-ban a Columbia Egy-en fölolvasott muveibol. Novére, Erika 1975. XII-i öngyilkossága után nem írt több verset. 1976: a rotterdami költotalálkozó vendége. 1978: Tuniszban járt, 1980. III: angliai fölolvasó körutat tett. Egy hónappal az Ingrid Ficheux-vel kötött házassága után szívrohamban meghalt. - 1971: József Attila-, 1980: Kossuth-díjat kapott. - Színmuve: Életképek (bemut. 1980: bpi Egyetemi Színpad). - M: Trapéz és korlát. Bp., 1946. - Aranymadár. Uo., 1957. - Harmadnapon. Versek. Uo., 1959. - Rekviem. - Halak a hálóban. - Sötét mennyország. Filmnovella, versek oratórium. Uo., 1964. - Nagyvárosi ikonok. Versek. Uo., 1970. - Szálkák. Uo., 1972. - A nap születése. Verses mesék. Uo., 1974. (2. kiad. 1985) - Végkifejlet. Uo., 1974. - Tér és forma. Versek. Schaár Erzsébet térplasztikáival. Uo., 1975. - Kráter. Összegyujt. és új versek. Uo., 1976. (2. kiad. 1981) - Beszélgetések Sheryl Suttonnal. Egy párbeszéd regénye. Uo., [1977] - P. J. vál. muvei. Uo., 1978. (30 év) - Apokrif. Versek. Uo., 1981. - Poemes choisis. Ford. Lorant Gaspar. Bp-Paris, 1981. - Szög és olaj. Próza. Uo., 1982 [1983]. (Vigília kv-ek) - Poesie. [Versek] Bologna, 1983. - A mélypont ünnepélye. Próza. Vál., s.a.r. Jelenits István. Uo., 1984. - P. J. összegyujtött versei. S. a. r., utószó Jelenits István. Uo., 1987. (m-csehszl. és m-rum. közös kiad.) - Kalandozás a tükörben. Mese. Uo., 1988. (m-csehszl. és m-rum. közös kiad. is) - 66 poems. Ford. Tóthfalusi István. Uo., 1991. (2. kiad. 1994) - Összegyujtött muvei. 1-6. köt. Uo., 1992-95. - Wüstenei der Liebe. Ford. Hans-Henning Paetzke. Bev. Nemeskürti István. Uo., 1992. - Kegyelem és nehézkedés. Írta Simone Weil. Ford. S.a.r. Bemde József, Hafner Zoltán. + Függelék: Jean Guitton: VI. Pál p. irod-ról beszélget. Uo., 1994. (20. sz. ker. gondolkodók 6.) - Naplók, töredékek. S.a.r. Hafner Zoltán. Uo., 1995. - Versek. Szerk. Jelenits István. Uo., 1995. - A rózsafüzér titkairól. Uo., 1996. (Új Ember füzetek 5.) - P. J. kéziratos hagyatéka. [Összeáll., szerk.] Körmendy Kinga. Uo., 1996. (MTA Kvtára kéziratos katalógusai) - P. J. összes versei. S.a.r. Hafner Zoltán. Uo., 1996. (Osiris klasszikusok) (2. jav. bov. kiad. 1999) - Széppróza. S.a.r. uo. Uo., 1998. (uaz) - Versfüzet. Hasonmás kiad. Utószó uo. Uo., 1996. (2. kiad. Uo., 1997) - P. J. Rómában. 1947, 1967 levelek, esszék, fényképek. S.a.r. uo. Uo., 1997. - P. J. összegyujtött levelei. S.a.r. uo. Uo., 1997. (Osiris klasszikusok) - Publicisztikai írások. S.a.r. uo. Uo., 1999. (uaz) 88

MIL 1965. III. (*nov. 25!) - Fülöp László: P. J. Bp., 1977. (Kortársaink) (*helyes adatával!) - Beszélgetések ~sal. Vál., szerk. Török Endre. Uo., 1982. - Tüskés Tibor: ~ alkotásai és vallomásai tükrében. Uo., 1986. (Arcok és vallomások ) - A kráter peremén. Gondolatok ~ verseihez. Összeáll. Kuklay Antal. Sárospatak, 1987. (3. kiad. 1996) - Csokits János: P. Nyugaton. A költo 32 levelével. Bp., 1992. - P. fényképei. Szerk. Hafner Zoltán, Herner János, Kucsera András. Uo., 1995. - Tüskés Tibor: ~. Uo., 1995. (2. kiad. 1996) (Teleszkóp) - „Merre, hogyan?” Tanulmányok ~ról. Szerk. Tasi József. Uo., 1997. - Kecskés József: Két fénylo csillag Kenese egén. [~ és Jánosi Gusztáv] Balatonkenese, 1999. - ~ bibliogr. 1937-1997. Összeáll. Bende József, Hafner Zoltán. Uo., 2001. - Szabó 2004:122.