Magyar Katolikus Lexikon > P > Pete


Pete   →Mezőpanit

Pete, v. Szatmár vm. (Petea, Ro.): g.k. parókia a v. munkácsi, majd nagyváradi egyhm. szatmári esp. ker-ében. - 1771: már létezett. Tp-át 1861: Szt Mihály és Gábor tiszt-ére szent. Anyakönyvei 1789-től. Anyanyelve 1880: rum. 1948. X. 21-1989: „visszafogadták” az ortodoxiába. - Lakói 1940: 43 r.k., 259 g.k., 46 ref., 2 izr., össz. 350. **

Schem. Univ. 1842:566. - Schem. Mv. 1909:276.

ez új 2008. aug. 15.

Pete Ferenc (Juta, Somogy vm., 1917. febr. 2.-): középiskolai tanár. ogy. képviselő. - 5 é. korától iskolás, 1937: a kaposvári Somssich Pál Áll. Reálgimn. éretts., édesanyja kívánságára Veszprémben papnöv., negyedéveskén az elsőévesek duktora és a Pázmány Kör eln. Kapcsolatba került a ker.szoc. mozgalmakkal (→Katolikus Agrárifjúságí Legényegyletek Országos Testülete (KALOT), →Egyházközségi Munkásszakosztályok (EMSZO), →Katolikus Leányok Szövetsége (KALÁSZ). - A szubdiakonátus előtt elhagyta a szem-ot, Bpen a Bolyai Koll. tagjakén bölcsészhallg. és a →Központi Sajlóvállalat lapjainak alkalmi tudósítója, cikkírója, közben elvégezte az Orsz. M. Sajtókamara sajtófőisk-ját. A →Szent Imre Kollégium lakójaként a →Szent Imre Kör s a →Foederatio Emericana tagjaként részt vett a KALOT szervezésében. 1942/43: a →Nemzeti Újság munk. a Sajtókamara újságíró szako. tagja. 1943. X: besorozták, Győrben katona, 1944. I: mint karpaszományos örvezetőt rádiós tanf-ra Bajára vezényelték. Rövid időre hadifogoly. - 1945 tavaszától a Független Kisgazdapárt (FKgP) tagja; 1945. XII. 23.-1946. IV. 10: a Kaposvárt alapított Somogyi Hírlap kisgazda napilap első fel. szerk., melyről a komm. zaklatások miatt lemondott. 1947. VI-: az FKGP kaposvári titkára, és ifj. szervezete, a Független Ifjúság Somogy vmi eln., VII-: a M. Parasztszöv. művelődési oszt. munk. is. Kaposvárt a that. biz. tagja. →Barankovics István győri programbeszéde után a →Demokrata Néppárt (DNP) tagja. 1947. VIII. 31: a →kékcédulás választás után a DNP Somogy vmi listájáról ogy. képviselő. Pártja 1949. II. 4: önfeloszlatása után független képviselő. A letartóztatás elől 5 pártbéli képviselőtársával 1949. II. 22: éjjel Ausztriába menekült, VI. 12: Svájcban telepedett le. 1949-56: az einsiedelni bencés monostor kvtárosa. Az európai és a tengerentúli m-ság körében megszervezte a →déli harangszó pápai elrendelése 500. évf-jának közp. ünnepségét. - 1956 októberét Bécsben töltötte, ahol találkozott családjával. XII. 8-ig ném. és ang. nyelvű tájékoztató szolgálatot szervezett. Közreműködött a Svájcba befogadott m-ok kiválasztásában; a bujdosók részére ném. nyelvkvet adott ki, nyelvtanf-okat szervezett és vez. 1957: a Bécsi Magyar Híradó és a Svájci Híradó hetilapok munk. - 1957: Bázelben lat.-tört.-ném. szakos középisk. tanári képesítést szerzett; 30 é. a bázeli Johann Wettstein középisk. tanára. - 1956-ig a M. Nemz. Bizottmány 1957-: a M. Bizottság, 1952-: a Közép-európai Ker.dem. Unió. majd az Európai Rab Nemzetek Közgyűlése tagja. 1957: a Bázeli M. Egyes. alapító tagja, 7 é. eln. 1967-: svájci állampolgár. 1989-97: a Ker.dem. Néppárt Intézőbiz. tagja. Kaposvárt a Balaton Akadémia tanára. - M: Hazád a tarisznyában. 30 év naplórészletei. Kaposvár, 1997. - Álneve: Hiob von Ungarn (Bécsi Magyar Híradó; Svájci Híradó) 88

Sajtókamara évkve. 1943: 201. - Somogy m. sajtóbibl. Kaposvár, 1957: 50. (122.) (s.v. Gyutay Pete Ferenc) - Ogy. alman. 1947/49. 2005. - Gulyás-Viczián XX: (kz-ban)