🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Paulinus
következő 🡲

Paulinus, Nolai, Szt, Pontius Meropius Anicius Apulinus Paulinus (Bordeaux m., Gallia, 353/54.-Nola, 431. jún. 22.): szerzetes, püspök. - Magas rangú, pogány császári hivatalnok fia. Családjának Gallián kívül kiterjedt birtokai voltak Hispániában és D-Itáliában. Bordeaux-ban, Gallia leghíresebb isk-jában →Ausonius tanítványa, később barátja, akinek támogatásával szenátor, 381: Campania kormányzója. A Szt Félix tiszt-ére Nolában rendezett ünnepség 381. I. 14: elindította megtérését. 384: lemondott. 385 k. megnősült, feleségével, Therasiával visszavonult hispániai, majd aquitániai birtokára, ahol a legenda szerint majdnem megvakult, csodálatos gyógyulását Szt Márton pp-nek tulajdonítják. A bordeaux-i pp. 389: megkeresztelte, majd ~ vsz. kapcsolatba került Szt Ambrussal. 393: eladta birtokai nagyobb részét, árát szétosztotta a rászorulók között, majd elvonult a világtól. 394 karácsonyán Lampius pp. Barcelonában pappá szentelte. 395: a Nola melletti barlangokban, Szt Félix sírja közelében társaival szerzetes életet kezdett; felesége is vele tartott, de a női közösséggel elkülönült életet élt. Itáliai birtokait is pénzzé téve ~ tp-ot emeltetett a sír fölé 3 oratóriummal, keresztelőkápolnával, zarándokszállással és szerz. cellákkal. 409 k. Nola (2000: Cimitele) pp-évé választották. A pelagiánus vitába Szt Ágoston oldalán avatkozott be. - 35 költeményét többnyire hexameterekben írta, köztük 395-407: sajátos sorozattal (carmina natalicia) emlékezett meg évente I. 14: Szt Félix ünnepéről. 51 (Szt Jeromosnak, Szt Ágostonnak, Sulpicius Severusnak, Pammachiusnak, Tours-i Szt Mártonnak stb. címzett) levele ismert, melyek a kor liturgiájáról, a nép vallásos életéről tartalmaznak adatokat. Kedvelte a hosszú körmondatokat, a bonyolult kifejezéseket. - Szt Félix tiszt-ére épített tp-ában temették el, melyet 455: a vandálok földúltak. ~ tisztelete feledésbe merült, mígnem ereklyéit a 11. sz: a római Szt Bertalan-tp-ba vitték, X. Pius p. 1908: visszavitette Nolába. Ü: jún. 22. A bányászok védősztje. **

BS X:156. - NCE XI:28. - SzÉ 1984:334. - LThK 1993. VII:1490. - Vanyó 2000:731.

Paulinus, Trieri, Szt (Akvitánia, 4. sz. eleje-Frígia, 358): püspök. - Előkelő római nemesek gyermeke, a trieri szegyh. isk-ban tanult. Atyai barátja, Szt Maximin pp. 332: pappá szent. 349: trieri pp. 350: nyíltan kiállt Szt Atanáz mellett az I. Constantius cs. által is támogatott →ariánusok ellenében. A 353-i arles-i zsinaton egyedül ~ nem írta alá Atanáz elítélését, mire a cs. ismeretlen helyre, később Frígiába száműzte. Holttestét a 4. sz. végén Szt Félix pp. vitette Trierbe, sírja fölé baz-t emeltetett. - Ü: aug. 31. **

Schütz III:285. - BS X:163.

Paulinus, Yorki, Szt, OSB (†Rochester, Anglia, 644. okt. 10.): misszionárius, püspök. - Egyike annak a 12 misszion-nak, akiket 601: Nagy Szt Gergely p. Britanniába küldött Canterbury Szt Ágostonnal. Vsz. a keleti angolok között dolgozott. 625. VII. 21: pp-ké szent. Miután megtérítette Edvin northumbriai kir-t, Szt Ethelburga férjét és annak nemeseit, Yorkban ppséget alapított. Edvin halálakor, 632: rochesteri pp. Rochesterben temették el. - Ü: okt. 10. **

Schütz IV:47. - BS X:163. - NCE XI:29.

Paulinus Péter, Paulini, kapronczai (†Szepesvár?, 1561. ápr.): megyéspüspök. - Révai alnádor családi nevelője, 1558: Oláh Miklós prím. titkára. 1553: az egri Szt Péter kápt. prép-ja, Oláh Miklóssal Esztergomba ment. 1555: pozsonyi prép. 1557: zsin. bíró és esztergomi knk. és a Szt István kápt. prép-ja. 1559: szentgyörgymezei prép. és kinev. csanádi mpp., IV. Pius 1560. VII. 17: erősítette meg. Oláh Miklós 1560. V. 1: megerősítette szepesi prépságában. VI. 4: zsin-ot tartott, mely az érdemleges döntéseket a következő zsin-ra halasztotta. - Utóda a szepesi prépságban 1561: Bornemisza Gergely (György), Csanádon 1561: Kolosváry János. 88

Mendlik 1864:94. (s.v. Paulinus; 1560-61: csanádi pp.) - Gams 1873:370. (1561: pp.) - Pirhalla 1899:248. - Kollányi 1900:143. (s.v. Kapronczai Paulini Péter, 1540!-61: esztergomi knk.) - Juhász VII:3. - Schem. Csan. 1980:27. (47.) (s.v. Kapronczay Paulinus Péter)

Paulinus Péter (16. sz.): püspök. - 1581: szerémi pp. Utóda 1582. II. 21: Pethe Márton.

Gams 1873:379. (50.) - Eubel III:320. - (Azonos lenne az 1560: csanádi pp. kaproncai Paulini Péter szepesi prép-tal, s akkor az 1581: tévesen olvasott évszám? Eubel III:117-nél egy ~ 1560. VII. 17: csanádi pp., aki 1562. I. 28 előtt meghalt.)