🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Paulinum
következő 🡲

Paulinum, Szabadka, 1937. szept.-: az egyetlen bácskai gimnázium, melyben a kötelező szerb államnyelv mellett magyarul is tanítottak és a papi utánpótlás biztosítására kisszemináriumot létesítettek. - Növendékei a 8 o-os szabadkai gimn-ban tanultak. Bácska visszacsatolása (1941. IV. 11-14) után a kispapok s a gimn. tanulók konviktusa, 1944 nyarától katonai kórház, majd épülete különböző intézményeké. 1958: államosították. 1962: a Szt Teréz pléb. épületében mint 4 o-os gimn-ot és kisszem-ot újraalapították (az akkori Jug-ban a vallásközösségek csak papi utánpótlás céljából alapíthattak isk-kat), a gimn. növendékei eredetileg csak bentlakó kisszeminaristák lehettek. Célja, hogy a bácskai növendékek megtanulják mind a m., mind a horvát nyelvet (az egyhm. 2 legnépesebb csop-jának igehirdetési nyelvét), valamint hogy a m. növendékek folytatni tudják teol. tanulm-ukat a horvát egy-en (Zágrábban) ill. főisk-kon (Diakóvárott [Djakovo], Fiuméban [Rijeka]), mivel akkoriban Mo-ra nem küldtek papnövendékeket. 1965: fölépült új épületébe más egyhm. gimn. kispapjait is befogadta. 1968: 115 növ. közül 60 a szabadkai, 6 a nagybecskereki, 49 egyéb egyhm-ből származott. Kpnája titulusa Pálfordulás. - A ~ a jelenlegi Szerbia-Montenegró Közt. ter-én nemcsak az egyetlen kat. egyh. isk. és kisszem., hanem az egyetlen klasszikus gimn. is (4 év lat., 3 év gör.). 2003/04: a növendékek száma a 4 o-ban össz. 40, ebből 21 szabadkai egyhm-s (Bácska, 16 m. és 5 horvát), 4 nagybecskereki egyhm-s (Bánát, mind m.), 13 g.k. (6 bácskai-ruszin, 3 makedón, 4 boszniai horvát), 1 koszovói, 1 belgrádi. - Rektorai: Budánovics Lajos, 1941: Ijjas József; 1962: Zvekánovics Mátyás, 1971: Quintus Fábián, 1988: Miocs József. 88-R.Z.

Salacz 1975:119.