🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pasteiner
következő 🡲

Pasteiner Gyula (Tata, Komárom vm., 1846. márc. 7.-Bp., 1924. nov. 8.): művészettörténész. - A gimn-ot Tatán, az egy-et 1864-68: Bpen és Bécsben végezte. 1868: a budai egy. kat. főgimn. tanára, 1872-75: áll. ösztöndíjjal beutazta Eu-t s a művészettört-et tanulmányozta. 1876: a bpi egy. a műv-tört. mtanárává képesítette, 1885. V. 20: ny. rk., 1890. IV. 11-1916. VI. 24: nyugdíjazásáig ny. r. tanár. - 1890. V. 8: a MTA l., 1907. V. 3: r., 1924. V. 8: tb. tagja. A SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA III. o. alapító tagja. Az első m. egyetemes műv-tört. kézikv. szerzője, fölismerte a m. barokk építészet jelentőségét. ~ írta Az O-M. Monarchia írásban és képben c. sorozat műv-tört. részét. A M. Állam b. munk. Emlékére évente kiosztott emlékérmet alapítottak. - M: A régi műv-ek tört-ének mai tud. állása. Bp., 1875. - A művészi és nem művészi utánzásról. Az Orsz. Képtár albumának érdekében. Uo, 1879. - A műv-ek tört. a legrégibb időktől napjainkig. Uo., 1885. - Gör. földön. Emlékkv. a m. tanárok 1892. é. tanulm-útjáról. Szerk. Csengeri Jánossal. Uo., 1895. - Róm. világ. Emlékkv. a m. tanárok olaszo-i tanulm-útjáról. Csengeri János és Geréb József közrem. szerk. Uo., 1899. - A kk. román építészet rövid vázlata Mo-on. Uo., 1900 k. (Kőnyomat) - Mantegna. Ismeretterjesztő előad. Uo., 1901. (Klny. B. Szle) - Képtárak. Képek hitelessége. Képbírálat. Uo., 1907. (Népszerű főisk. tanf. 1907/08. 1. sorozat) - Kk. építészetünk topographiája. Uo., 1908. (Klny. B. Szle) - A fr. fest. a 19. sz-ban. Uo., 1910. (Népszerű főisk. tanf. 1910/11. 1. sorozat) - Véleményes jelentése Meller Simon mtanári képesítése tárgyában. Hampel Józseffel és Riedl Frigyessel. Uo., 1910. - 1883: szerk. a Társadalmunk hetilap és melléklapja, a Vasárnapi Lap 5 számát; 1885. X-1886. IX: egyedül, 1894. VII-ig Radisics Jenővel a Művészeti Ipar c. szaklapot. - Betűjelei: P.; P.Gy.; -r.a. (P. Napló). 88

Szinnyei X:437. - Pallas XIII:844; XVIII:418. - Akad. Értes. 1925:90. - MTA emlékbesz. XXI:17. - Szentpétery 1935:675. - Gulyás 1956:610. - MÉL II:363. - MTA tagjai 1975:210.

Pasteiner Iván (Bp., 1887. máj. 16.-Graz, Au., 1963.): könyvtári főigazgató. -A bpi tudegy-en jogból drált. 1909-20: az Egyetemi Kvtár szolgálatában állott, ahol barátságot kötött →Hóman Bálinttal. 1920-26: az Orsz. Könyvforgalmi Közp. megszervezője és ig-ja, 1926: az Egy. Kvtár ig-ja, 1934: a Múzeumok és Kvtárak Orsz. Főfelügyelősége vez-je. 1935-45: nyugdíjazásáig főig. 1947: Egerben a M. Kat. Jog- és Államtud. Kar tanára, azután Sopronban telepedett le. - M: A m. politikatud. Bp., 1914. (Klny. B. Szle) - Adalékok a m. főisk. okt. bibliogr-jához. Uo., 1916. (Bpi Egy. Kvtár címjegyzékének mellékletei 1.) - Die ung. Zentralstelle für Bibliothekswesen. Leipzig, 1928. 88

Ki kicsoda? 1936:625. - Tóth 1948:22. - Gulyás/Viczián XX.