🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > ortodoxok
következő 🡲

ortodoxok, orthodoxok (a gör. orthosz, 'egyenes, helyes, igaz' és a doxa, 'vélemény, dicsőség' szavakból), görögkeletiek, pravoszlávok, keleti egyház: a →keleti egyházszakadással Rómától különvált egyházak tagjai; a magyar nyelvben megfelelője görögkeletiek, szláv nyelvterületen pravoszlávok (a gör. ortodox szláv tükörszava, függetlenül a szó szláv nemzeti jellegétől). - Magyar nyelvterületen az 1868:9. tc. alkotta a görögkeletiek elnevezést, mely arra utal, hogy az 1054: K-i és Ny-i részre szakadt Egyh-ban a keleti egyház lett ortodox (Közel-Kelet, Kis-Ázsia, a Balkán térsége és Oroszo.). 2004: azonban a világ minden részén élnek ortodox ker-ek. - Az ~ nem tévesztendők össze a →görögkatolikusokkal, ill. a →görög bizánci szertartású katolikusokkal, akik éppen az elszakadt keletiek közül léptek újra unióra a r.k. egyh-zal (→unitus), elismerik a római →pápa főségét. - K-en a 4-5. sz: a →bizánci birodalom K-i és D-i peremén élő népek körében egymás után alakultak meg a ker. egyh-ak Grúziában, Örményo-ban, Szíriában, Perzsiában, Indiában, Egyiptomban és Etiópiában. Szt Cirill és Metód minden népnek a saját nyelvén hirdette az evang-ot, s lehetővé tették anyanyelvű istentiszt-ek végzését. A 9. sz. végére befejeződött a →bolgárok és a →szerbek, a 10. sz. végére az oroszok (1988: ünnepelték a kerség fölvételének 1000. évford-ját) megtérítése. Az →orosz ortodox egyház élénk missziós tevékenységet folytatott Szibériában és Távol-Keleten, később Kínában, Koreában és Japánban. →ortodox egyházszervezet - →autonóm ortodox egyház, →ciprusi ortodox egyház, →csehszlovák ortodox egyház, →észak-amerikai ortodoxok, →észt ortodox egyház, →fehérorosz ortodoxok, →finn ortodox egyház, →görögországi ortodox egyház, →grúz ortodox egyház, →japán ortodox egyház, →kínai ortodox egyház, →lengyelországi ortodox egyház, →lettországi ortodox egyház, →litvániai ortodoxok, →Magyar Ortodox Adminisztratúra, →máramarosi ortodox püspökség, →melkita ortodoxok, →orosz ortodox egyház, →rumén ortodox egyház, →ruszin ortodoxok, →sínai autonóm görög ortodox érsekség, →szerb ortodox egyház, →ugandai ortodoxok, →ukrán ortodoxok P.I.

Berki Feriz: A Magyarországi Ort. Keleti Egyház szervezése. Bp., 1942. - Moravcsik 1950. - Lelkipásztor 1962:3-5. sz. (Berki Feriz: Az Ort. Egyh.) - Timkó 1971. - Vigilia 1972:6. sz. (Berki Feriz: Az ortodoxia napjainkban) - Theológiai Szemle 1975:3-5. sz. (Uő: A magyar ortodoxia útja); 1993:1. sz. (Uő: Ort. Egyh. a Balkán-félszigeten) - Az ort. kereszténység. Szerk. uő. Bp., 1984.