🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > O > Ordines Romani
következő 🡲

Ordines Romani (lat. 'Római Rendtartások'): a 7-14. században írott kis könyvek, melyekbe a legfontosabb liturgikus cselekmények szertartását és szövegeinek kezdetét jegyezték föl. - A legrégibb római lit. könyvek (→antifonálé, →szakramentárium) alig v. egyáltalán nem közöltek →rubrikákat. A szert-ok gazdagodása s a róm. rítus frank birod-ban való elfogadása szükségessé tette az addig hagyományos szokások írásos rögzítését. Vsz. magánkezdeményezésből indult el az ~ írása. Az É-ra került ~t illesztették az egyes országok szokásaihoz, és gall-frank elemeket is beléjük szőttek. - Az ~ból, egyéb teol. és kánonjogi írásokból állították össze a klérus oktatására szolgáló lit. tan- és kézikv-eket. A róm-ném. →pontificale 950 k. Mainzban úgy keletkezett, hogy a szövegkezdetek helyére beírták a teljes lit. szöveget. Ez a pontifikálé az Ottó cs-ok idején eljutott Rómába, és alapja lett a róm. pontifikálénak, szertartáskv-nek (→rituale). Az ~ a lit. kv-ekben, ill. misekv-ben és a breviáriumban élnek tovább. Ismeretük a lit., az egyhjog, egyhtört. és dogmatika, főként a szentségtan szempontjából nagyon fontos. **

LThK VII:1224.