🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > sacramentarium
következő 🡲

sacramentarium, Liber Sacramentorum (lat. 'szentségek könyve'): a →szentmise és a →szentségek liturgikus könyve a latin szertartásban. A m. →Pray-kódex is ~. - Amint az ősegyház lit-ja a rögtönzéstől a kötött szövegekhez eljutott, elkezdődött a ~ok kialakulása. A pápák egészen a 6. sz-ig rögtönöztek lit. szövegeket, imádságaik már mintául szolgáltak a papságnak. A ~okból a magánmisék kialakulásának idején született meg a →misekönyv. - 1. Római ~ok. a) Nagy Szt Leó ~a, Sacramentarium Leonianum, S. Veronense. A legrégibb, szerzőként tévesen Leó p-nak tulajdonított ~. Ez azonban még nem egy egyhm. számára naptárszerűen rendezett imádsággyűjt. Az anyagot hónapok szerint rendezték el, de csak a szentek ünnepei követik az egyh. év menetét. E gyűjt. vsz. úgy jött létre, hogy a p-k által fogalmazott imádságokat pergamenlapokon levtárba tették, s később a szerk., aki nem római volt, nem is a rómaiak számára dolgozott, összeállította a Leonianumot. Szerzői közé tartozik I. Geláz és Vigilius pápa. - b) Nagy Szt Gergely ~a, a Sacramentarium Gregorianum (→Gregorianum). - c) Szt I. Geláz p-nak tulajdonított →Gelasianum. - d) A 9-10. sz: frank-ném. vegyes ~ok keletkeztek úgy, hogy a Gregorianumot →Alkuin függelékével és a Gelasianum elemeivel vegyítették. - 2. Az ősi gall ~ok ránk maradt kz-ai: →gallikán liturgia. Az ősi hispán ~okból egyetlen 9. sz. teljes kz. maradt meg (→mozarab liturgia). - 3. Kelta ~. Szintén egyetlen példány maradt ránk a 800 k. készült Stowe-misszálé, mely ősi formában őrzi a róm. lit-t. - 4. A milánói ~okból sok töredék és néhány késői teljes másolat maradt fenn (→ambrozián liturgia). - Ikgr. Az illusztrációk közül külön hangsúlyozták a prefációt kezdő Vere dignum és a kánont indító Te igitur szavak iniciáléját. A Te igitur T betűjéből, keresztformája miatt, feszület- v. megfeszítés-képet alkottak, és →kánon-képként a prefációk végére illesztették. A ~ szabályszerű képprogramjához tartozik a →Maiestas Domini is, mely a Sanctus v. a prefációk előtt kapott helyet. →Auctorképként Nagy Szt Gergely tartozik a ~ba. A miseszövegek Krisztus és a sztek életének ábrázolására adtak lehetőséget. Teljes egészében illusztrált ~ pl. a fuldai a 10. sz. végéről (Göttingen, Egy. Kvtár). **

Sachs 1980:300. - LThK IX:237.