🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > rituale
következő 🡲

rituale, agenda, baptismale, liber catechumenorum, manuale, obsequiale, ordo, pastorale: a liturgikus könyvek között a papok szertartáskönyve, a püspököknek fenn nem tartott (→pontificale) szentségek és szentelmények, körmenetek és exorcizmusok szertartását tartalmazza. A bizánci szert-ban megfelelője az →euchologion. - 633. IV: a toledói zsin. szorgalmazta, hogy egy libellus officialisba foglalják össze a lelkipásztorok teendőit. A legkorábbi ránk maradt ~ a 12. sz-ból való St. Florian-i ~. Ktorban készült a környéken élő lelkipásztorkodó szerz-ek számára, s később a világi papság is átvette. A kezdetben magángyűjt. jellegű ~k egymástól különböző rövidített v. bővített szövegváltozatokat közölnek, olykor babonák nyomait őrzik. A kv-nyomtatás elterjedésével kezdték egységesíteni a ~k szövegét, de a hivatalos egyhm. ~k mellett magánkiadások is nagyon népszerűek lettek. Itáliában pl. az 1500-55: megjelent Liber catechumenorum és A. Castellano Sacerdotale Romanumja, Rómában 1497-1597: legalább 16x megjelent, s a lit. szövegek mellett hozzájuk tartozó, lpászt-oknak szóló értekezéseket is közöl. Kivonata, az Ordo Baptisandi 1575-1613: jelent meg, s mintája lett a ~ Romanumnak. J. A. Sanctorius bíb. 1575-től dolg. a ~ Sacramentorum Romanumon, 1602: ki is nyomtatták, de forgalomba nem került. Gazdag szöveganyaga és értekezései a trienti zsin. (1545-63) utáni reformtervek mintapéldája (pl. felnőttkeresztelésnél fel akarta eleveníteni a katekumenok vizsgarendjét), s gazdag forrása lett az 1614: kiadott ~ Romanumnak. - A ~k a lelkipásztorkodó papság fontos kv-ei. Ezért a lit. szövegek mellett kánonjogi és lpászt. utasításokat is tartalmaznak. Lpászt. meggondolásokból mindenütt tekintetbe vették a helyi hagyományokat, s csak a 19. sz: vált ált-sá a ~ Romanum szerinti szentségkiszolgáltatás. Emellett a 19. sz. végéig adtak ki egyhm. ~kat róm. jóváhagyás nélkül. - A szentségek népnyelven történő kiszolgáltatásából fakadt a ~ Romanum lefordításának igénye. 1640: albán, 1646: fr. A 18-19. sz: szinte minden eu. nyelvre lefordították (→Collectio Rituum).  **

LThK 1993. VIII:1207.