Magyar Katolikus Lexikon > N > nyolc boldogság


nyolc boldogság: a →hegyi beszédet megnyitó →boldogságmondások Jézus ajkáról. - „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, mert őket majd megvigasztalják. Boldogok a szelídek, mert ők birtokolják majd a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert őket majd kielégítik. Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalmasságot nyernek. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők látni fogják Istent. Boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha átkoznak és üldöznek titeket, és hazug módon minden rosszat rátok fognak énmiattam; örüljetek és ujjongjatok, mert bőséges jutalmatok van a mennyben, így üldözték az előttetek élt prófétákat is.” (Mt 5,3-12.) - A klasszikus erkölcstan a ~ot az →erényekhez, a →Szentlélek ajándékaihoz és a →Szentlélek gyümölcseihez kapcsolja. Az erények a cselekvést emberi módon, az ajándékok a cselekvést isteni módon tökéletesítő →habitusok; a gyümölcsök ezeknek örömet okozó, a boldogságok ezeket tökéletessé tevő, beteljesítő →actusai. A ~ tehát az erények és a Szentlélek ajándékainak kiemelkedő cselekedetei, amelyek a hozzájuk kapcsolt isteni ígéret alapján megízleltetik a mennyország boldogságát. - A ~ban Krisztus önarcképe rajzolódik ki, ezért fölhívások az Ő követésére s a vele való életközösségre. - Ikgr. 1120 k. a →Liber floridusban a ~ot 8 fa: a →cédrus, →ciprusfa, →olajfa, →pálma, →platán, →rózsa, →terebint és a →szőlővessző jelenítette meg. A kk. műv-ben a ~ megszemélyesítője 8 női alak mondatszalagokkal (Magdeburg, dóm, márványrelief, 12. sz.; Hildesheim, Szt Mihály-tp. szobrai, 12. sz. vége). A velencei S. Marco középső kupolájának mozaikján a ~ a 8 erény párja. Giotto a ~gal párhuzamba állította a 7 szentséget, a 7 erényt és az irgalmasság cselekedeteit (Firenze, dóm, harangtorony). A ~ot mondatszalagokon néha angyalok tartják (Strasbourg, Szt Péter-tp., 14. sz.). - César Franck 1879: oratóriumot írt ~ c-mel. **

Somogyi Jenő: A ~. Bp., 1925. (A Szív kis kvtára 4.) - Prümmer I:311. - Kirschbaum IV:148. - Sachs 1980:312. - KML 1986:246. - KEK 1717-19. - VS 16.