🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > Németalföld
következő 🡲

Németalföld: történelmi terület Északnyugat-Európában, 2000: →Belgium, →Hollandia és Észak-Franciaország területe. - Őslakói →kelták és →germánok. A Kr. e. 1. sz: a Rajna, Waal és Maas folyók közti ter-en a batávok, az Északi-tenger partján és a szk-en →frízek; a Kr. u. 5. sz: a ~ D-i részén →frankok, É-on frízek, K-en →szászok éltek. A frízeket és szászokat a frankok meghódították, a ter. Nagy Károly (ur. 768-814) birod-ának része lett. - 843: 3 részre osztották (Fro., Lotaringia és No. között). A 10. sz: amikor Lotaringia egyesült No-gal, egy kis ter. kivételével egész ~ a →német-római birodalom része lett. A korábbi ter. felosztás helyén fejedelemségek, hgségek, grófságok, egyh. fejedelemségek alakultak (fontosabbak: D-en a brabanti hgség és a flandriai grófság, É-on a gelderni, a holl. és a zeelandi grófság és az utrechti apátság). E tart-ok közül egyik-másik örökösödéssel v. hódítással közös kormányzás alá került; a 14-15. sz: az összes tart-t a burgundi hg-ek egyesítették. - 1477: Merész Károly leánya, Mária Miksa főhg. (1493-1519: ném-róm. cs.) felesége lett; s e házassággal ~ (az eddigi burgundi örökös tart-ok) a →Habsburg-házé lett és fölvirágzott. - V. Károly ném-róm. cs. (ur. 1519-56) 1543: elfoglalta Geldernt és Zütphent, s 17 tart-ból 1548: az augsburgi szerződésben ném. ker-et alakított. Károly a ~i tart-okat egységes állammá akarta formálni, de tervét a reformáció meghiúsította. Ezért Károly és fia, II. Fülöp (ur. 1556-98) üldözte a prot-okat. - 1564: ~ vezérei, Orániai Vilmos, Hoorn tengernagy és Egmont kérték Fülöpöt, hogy hívja vissza ~ről főemberét, Grandvella bíb-t, de a kir. ezt nem tette meg, hanem →Pármai Margitra bízta ~ kormányzását, s tervezte az →inkvizíció bevezetését. A nemesség szövetkezett, és szabadsága védelméért 1566: kérvénnyel fordult Margit helytartónőhöz. 1567. VIII. 18: a nép megtámadta és kifosztotta a kat. tp-okat. Megtorlásul Fülöp 1567 őszén Alba hg-et küldte zsoldos sereggel ~re, ahonnan a főnemesek és a prot-ok tömegesen menekültek. Alba hg. kemény föllépése szabharchoz vez. - Orániai Vilmos a genti szerződésben véd- és dacszövetségben egyesítette Holl-t, Zélandot és az É-i tart-okat. A D-i, vallon tart-ok viszont meghódoltak az új sp. helytartónak, Don Juan D'Austriának (1545-78; a →lepantói csata fővezére). 1579: az É-i tart-ok megkötötték az utrechti uniót, de 1584: Orániai Vilmos halála után csak Holl., Zéland, Utrecht és Frizland állt szemben a sp-okkal. A Vilmos fia, Móric hg. vezette sikeres szabharc után III. Fülöp sp. kir. 1609: elismerte a 7 ~i prot. tart. függetlenségét. E 7 tart. alkotta az Egyesült ~i Közt-ot; a D-i tart-ok viszont róm. kat-ok és a Habsburg-ház hívei maradtak. - 1602: a közt. megalakította a K-Indiai, 1621: Ny-Indiai Társ-ot, melyek a távol-keleti, ill. D-amerikai holl. gyarmatosítás kezdetei voltak. Eu. 1648: a →vesztfáliai békében elismerte a közt. függetlenségét, mely megtarthatta brabanti és flandriai, ill. K- és Ny-indiai hódításait. A közt. tart-ai közül Hollandia lett a leghatalmasabb. →beginák, →Liege, →Úrnapja **

Pallas XIII:10.