🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > magzat
következő 🡲

magzat: az anyaméhben élő ember. - A fogamzástól számított 8 hétig a ~ embrió, a 8. hét után, amikor már bárki számára fölismerhető a fejlődő emberi test, beszélnek ~ról. Erkölcsi szempontból a ~i állapotnak az a kritikus kérdése, hogy mikor nyer értelmes, emberi lelket a megfogamzott élet: a fogamzás pillanatában-e, az első 8 hét alatt, v. ennek a végén-e, később, esetleg csak a születéskor (→animáció)? A r.k. egyh. hagyománya erkölcsi kérdésekben a fogantatás pillanatától számítja embernek a ~ot. A ~ szándékos megölése halálos bűn: →abortusz. - Jézus Krisztus a ~i állapotot megszentelte, amikor a →megtestesüléssel Mária méhében magára vette az emberi (~i) testet. →magzatvédelem, →Mária látogatása Erzsébetnél **

Palazzini II:405. - A humánembrió identitása és jogállása. A Pápai Életvédő Akadémia 1997. II. 14-16-i ülésének anyaga. Ford. Czakó István. Bp., 2001. (Családpasztorációs füzetek 2.)