🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > másvilág
következő 🡲

másvilág: a közvetlen érzéki tapasztalat számára meg nem ragadható valóság, melybe az ember a →halál pillanatában lép át. A másság nemcsak annyit jelent, hogy más törvények érvényesülnek benne (mint pl. az euklideszi geometriával szemben a bólyaiban), hanem a ~ transzcendens valóság. - A gondolkodó értelem csak sejti a ~ létét, a vallástörténelem tanúsága szerint minden kor és kultúra tud róla és fontosnak tartja. A →kinyilatkoztatásból ismerjük a ~ természetfölötti jellegét és tagozódását: →pokol, →tisztítótűz, →mennyország. - A ~ a Szentírás szóhasználatában →Isten országa. G.F.