🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > képvita
következő 🡲

képvita: 1. tág értelemben a transzcendens valóság ábrázolhatósága körüli viták a keleti és nyugati kultúra; a keresztény kultúra és a →zsidóság/→iszlám; végül a →reformáció és a katolikus Egyház között. - 2. szoros értelemben a keresztény misztériumok ábrázolásának kérdése körüli vita a 8. században. A ~ a →képromboláshoz vezetett, lezárása a 787: tartott II. →niceai zsinat, mely a képek használata és tisztelete mellett döntött. E határozat nemcsak a hívők, hanem az ált. műveltség szempontjából is tört. esemény volt. A zsinaton a döntő érv, amire a pp-ök hivatkoztak, a Megtestesülés misztériuma volt: ha Isten Fia belépett a látható valóságok világába, embersége által hidat vert a látható és a láthatatlan világ közé, tehát analóg módon föltételezhetjük, hogy a misztérium ábrázolása a →jel logikája szerint (ti. hogy érzékelhető utalás a misztériumra) alkalmazható. A képet sohasem önmagáért tiszteljük, még kevésbé a kép modelljét. A tisztelet mindig annak a termfölötti valóságnak szól, amire az ábrázolás utal. **

II. János Pál pápa: Levél a művészekhez. 1999.