Magyar Katolikus Lexikon > K > Krisztus-misztérium


Krisztus-misztérium: a II. Vatikáni Zsinat utáni teológia egyik, újra fölfedezett kulcsfogalma (→húsvéti misztérium). - Jelentései: 1. Isten üdvözítő műve Jézus Krisztusban (vö. Kol 2,2; 4,3); 2. Isten rejtett, világot üdvözítő szándéka, ami Jézus Krisztusban mutatkozik és valósul meg (Kol 1,26; Ef 1,9); 3. Isten egyetemes országa, mely az →Egyház által kihat az egész világra és üdvözíti azt (Mk 4,11; Ef 1,10; 2,11-3,13; Kol 1,20.25-27). - Míg a →misztérium önmagában rejtett, megközelíthetetlen, transzcendens valóság, a ~ a →megtestesülés által megközelíthetővé, befogadhatóvá tett isteni életben részesít. - A ~ kiváltságos formája az Egyh. →liturgiája és szentségi természete (vö. SC 2). **

KEK 1164.