🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kalász
következő 🡲

kalász (lat. spica): összetett füzérvirágzat, ill. az ebből kifejlődött terméscsoport. - 1. az ókorban Démétér föld- és anyaistennő, a keletkezés, elmúlás és újjáéledés jelképe. A nagyon szigorú titokfegyelemmel védett →eleusziszi misztériumokban „a nagy és csodálatos és tökéletes látvány-misztérium” egy némán learatott ~: a szt cselekmény csúcspontján az egyszer s mindenkorra üdvözítő látvány a ~, a misztérium papja a beavatás éjsötét csöndjében, melybe váratlanul fény világított be, e jellel 'megjelenítette a Szentet'. A ~ ereje a kultuszból fakadt. Itt sűrűsödött össze a misztériumnak az a „kimondhatatlan” titka, mely Perszephonéhoz kötődött, sőt ő maga volt az, akit a beavatott megpillantott a fénnyel körülvett szt ~ban. E látványban történt a szabadítás: az alvilágból való fölemelkedés, 'föltámadás'. - 2. A Szentírásban a fáraó álmában a 7 kövér ~ József megfejtése szerint a bőség, az üres ~ok az ínség esztendeit jövendölték (Ter 41,26). Jefte a Jordán gázlóinál a ~t jelentő sibbolet szó kiejtésével leplezte le az →Efraimból valókat, akik csak szibboletnek tudták ejteni a szót (Bír 12). Aratáskor a kévekötés után tarlón maradt ~ szabad böngészés tárgya (Lev 23,22; Rut 2,3). Az ÚSz-ben a tanítványok ~ból morzsolt gabonaszemekkel csillapították éhségüket (Mk 2,23; Mt 12,1). - 3. Ikgr. Az antik jelképet átvéve az óker. műv-ben a ~ a földművelésre utalva a Föld, Ádám és Kain, az évszak-képeken a nyár, a szarkofágokon a föltámadás szimbóluma. Sajátosan ker. értelmet nyert az →Eucharisztia ábrázolásaiban: misztikus malom-, Fájdalmak férfia-képeken, a kis Jézus jászolában, lit. ruhákon és edényeken együtt szerepel a →szőlőfürttel és a →szőlőtővel. A barokk síremlékeken a halálfejjel együtt lett a föltámadás jelképe. A hónapok közül az →augusztus, a →négy elem közül a →föld jelképe. - 4. Mária-szimbólum: →Kalászos Mária. - 5. Szt János és Pál ap., Szt Apollinaris, Szt Bereck, Donát, Fara (1 v. 6 ~), Izidor, Notburga, Rut, Szt Walburga, Pontoise-i Szt Walter, Szász Szt Walter, mint a földművelés jelképe Ádám attrib-a. - 6. A m. néphagyomány →eredetmagyarázata szerint a ~ régen a földig ért, kevélysége miatt büntetésből rövidítette meg Isten. Zilahon, Paniton stb. az aratás végeztével az arató leányok koszorút fontak búza~okból, s azt hazaindulás előtt a legügyesebb legény fejére tették, dalolva vonultak végig a falun. **

Kirschbaum I:81. - Sachs 1980:23. - KML 1986:161. - Rech II:467.

Kalász Elek Mihály, OCist (Tornaszentadrás, Abaúj-Torna vm., 1905. okt. 5.-Bp., 1974. máj. 20.): tanár, író. - Az egri ciszt. gimn-ban éretts. 1925. VIII. 29: lépett a r-be. 1930. VII. 6: pappá szent. 1930-32: Bpen tanári okl-et szerzett és drált. Bpen gyakorló tanár, 1933: Szentgotthárdon hitoktató, 1934: uo. jószágkormányzó és erdőfelügy. 1937: Bpen, 1942: Baján, 1944: Székesfehérvárt, 1946: Egerben gimn. tanár. 1948. uo. kisegítő lelkész, 1949. kisszem. tanár. Rendje feloszlatása után kutatómunkát végzett Tornaszentandráson és Egerben. 1961-től a pannonhalmi szoc. otthon lakója. Tornaszentandráson temették. - Fm: A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai és a ciszt. gazdálkodás a kk-ban. (Dri ért.) Bp., 1932. - Vázlatok a m. földön 800 éves ciszt. rend múltjából. Összeáll. Baja, 1943. **

Schem. Cist. 1942:258. - Szolg. 1974. 24:110. - Hadobás Pál: Edelény és környéke az irod-ban. Edelény, 2005:127.

Kalász Márton (Somberek, Baranya vm., 1934. szept. 8.-): költő, műfordító, szerkesztő. - Sváb szegényparaszt családban született. 1949-ig szülőfalujában élt. Pécsett, a ciszt. gimn-ban éretts., 1953: egy ormánsági áll. gazd-ban dolgozott, majd 1955: népművelő, ill. művelődési ház ig. Siklóson és Szigetvárt. 1957: Bpen szabadfoglalkozású, 1958: a Falurádió tudósítója. 1960-70: az Eu. Kiadó szerk-je és lektora. 1964: egy é. Berlinben ösztöndíjas. 1971-74: a berlini M. Kultúra Háza munk. 1970-85: az Új Írás munk., rovatvez. 1986-: a Vigília főmunk. (1954: itt jelent meg első verse), 1990. I-1995.V: a szerk. biz. tagja. 1991-94: A stuttgarti M. Kulturális és Tájékoztatási Közp. ig-ja. 1971: József Attila-, 1987: Radnóti-díjat kapott. - M: Hajnali szekerek. Versek. Pécs, 1955. - Ünnep előtt. Versek. Uo., 1961. - Az éji lovas. Írta Ilia Csavcsavadze. Elb. költ. Ford. Uo., 1961. - Rapszódiánk évada. Versek. Uo., 1963. - Változatok a reményre. Versek. Uo., 1967. - Viola d'amour. Versek. Uo., 1969. - Éjféli körmenet. Vál. versek. Uo., 1970. Hírek Árgyélusnak. Versek. Uo., 1975. - Megszámított vigasz. Vál. versek. Uo., 1976. - Szállás. Versek. Uo., 1978. - Nyílt versek. Uo., 1979. - Az imádkozó sáska. Versek. Uo., 1980. - Hozzánk a hóbagoly. Versek. Uo., 1983. - Téli bárány. Reg. Uo., 1986. - Morgató. Ifj. reg. Uo., 1986. - Ki olvas éjszaka verset? Versek. Uo., 1987. - Az utolsó érintés. Versek. Uo., 1989. - Rejtek. Versek. Uo., 1990. - Tört mi. Versek. Uo., 1993. - Próba. Versek m. és ném. nyelven. Uo., 1994. - Sötét seb. Versek. Uo., 1996. D.E.

MIL I:573. - Pomogáts 1982:480. - Csűrös Miklós: Színképelemzés. Bp., 1984:184. (~: Hírek Árgyélusnak) - Vigília Repert. 1987:349. - Fazakas 1989:201. - MNBK 1998.

Kalász Vilmos (Bp., 1932. jún. 2.-): magyar lelkész. - A teol-t 1950-52: Vácott, 1952-55: Egerben végezte, 1955. VI. 19: Vácott szent. pappá. Kókán hitokt. 1956: Kállón, 1958: Tápiószecsőn, 1959: Tápén, Vecsésen, 1960: Ócsán, 1961: Kiskunhalason, 1962: Hatvanban, 1963: Hódmezővásárhely-Szt István pléb-n, 1964: Bp-Sashalmon, 1965: Rákospalota-Magyarok Nagyasszonya pléb-n kp. 1968: Móricgáton lelkész. - 1969: külf-re távozott, No-ban, Ecuadorban, Svájcban lelkipásztor. - 1978: a bázeli Élet kv-kiadó tulajdonosa. A magyar vallási élet erkölcsi, lelki megújítását célzó kiadványait Mo-on, Szlovákiában, Ukrajnában, Jug-ban és Romániában terjesztette ppségeken, hittud. főisk-kon és a lelkészkedő papságon keresztül. Kv-ei 4 sorozatban (Isten népéért, Keresztény szemmel és szívvel, Az ifjúság és világa, Gyöngyszemek) és sorozatokon kívül jelentek meg. Információs lapjain hétről hétre foglalkozott illusztrált evangéliummagyarázattal (Honnan? Hová? Miért?), az élet nagy problémáival (Problémám van; egy pillanatra), az egyházközség feladataival (Egyház [község]). Tp. hirdetőtáblákra plakátokat nyomtatott. - M.: I. Isten népéért: Isten Lelke veled van. Bérmálási oktatás. Ném-ből ford. Bázel, 1980. (1.) - Összefoglaló kérdések az elsőgyónási, elsőáldozási és bérmálási oktatáshoz. Ford. Uo., 1980. (3-4.) - A Jó Pásztor. Előkészítő oktatás az első szentgyónásra. Ford. Uo., 1980. (5.) - Hivatalosak vagyunk. Előkészítő oktatás az első szentáldozásra. Ford. Uo., 1981. (6.) - Jézus Szíve tisztelet. Uo., 1982. (8.) - Rövid katolikus katekizmus. Az Ált. Kateketikai Direktórium 1971. alapján. Uo., 1983. (9.) - 255 rövid történet. Írta W. Hoffsümmer. Ford. Uo., 1984. (13.) - Család, ahol otthon vagyunk. Uo., 1984. (14.) - Adventi és karácsonyi játékok. Írta H. Müllhaupt. Ford. Uo., 1984. (17.) - Megjöttem. Gondolatok a keresztség szentségéhez. Uo., 1985. (10.) - Játék, teszt és istenszolgálat. A ministráns foglalkozások kézikv-e. 1-2. köt. Írta A. Hellmann. Ford. Uo., 1985. (11, 19.) - Tavaszváros. Gyermeklelkigyakorlat. Uo., 1985. (16.) - Gyermekmisék „C” év. Uo., 1987. (12.) - Megváltásunk. Évközi beszédek „C” év. Uo., 1987. (22.) - Gyermekmisék „A” év. Uo., 1988. (15.) - Megváltásunk. Évközi beszédek „A” év. Uo., 1988. (23.) - A szentmise elemei. Uo., 1988. (27.) - Gyermekmisék „B” év. Uo., 1989. (18.) - Megváltásunk. Évközi beszédek „B” év. Uo., 1989. (21.) - Esküvői beszédek. Uo., 1989. (24.) - Keresztelési beszédek. Uo., 1989. (25.) - Az elsőáldozási szentmise liturgiája. Írta M. Huber. Ford. Uo., 1990. (2.) - Temetési beszédek. Uo., 1990. (26.) - Egy hivatás története. Uo., 1990. (7.) - Szentírási teszt. Írta C. S. Shoup. Ford. Göd, 1995. (20.) - II. Keresztény szemmel és szívvel: Események, idézetek, gondolatok. 3. köt. Bázel, 1981. (16.) - Események, idézetek, gondolatok. 1. köt. Uo., 1981. (2) - Vedd és olvasd! Uo., 1981. (4.) - Események, idézetek, gondolatok. 2. köt. Uo., 1981. (6.) - Özvegy vagyok, de életem megy tovább. Írta J. Brunner. Ford. Uo., 1983. (17.) - Ikrekkel kezdődött. Írta L. Burger. Ford. Uo., 1984. (14.) - Tomka Ferenc: Istenkeresés a magyar irod-ban. Kiad. Uo., 1984. (9.) - Senki sem él csupán önmagának. Írta M. J. Mossand. Ford. Uo., 1985. (11.) - Jehova tanúi. Uo., 1985. (5.) - Megnyugvást, gyógyulást! Uo., 1986. (19.) - Egyedül, de nem magányosan. Uo., 1988. (18.) - Ne felejtsd el az örömet! Írta Ph. Bosmans. Ford. Uo., 1989. (1.) - Létezik a másvilág! Írta A. Frossard. Ford. Uo., 1989. (10.) - A boldogság virágait neked kell elültetned. Írta Ph. Bosmans. Ford. Uo., 1989. (3.) - Van Isten, én találkoztam vele. Írta A. Frossard. Ford. Uo., 1989. (7.) - Mondj igent az életre! Írta Ph. Bosmans. Ford. Göd, 1991. (12.) - Az élet sodrában. Uo., 1995. (13.) - A keresztény élet öröméről. Írta Marietta Peitz. Ford. Uo., 1995. (8.) - III. Az ifjúság és világa: Problémám van. Írta Christa Meves. Ford. Bázel, 1983. (1.)- Úton. Levelek Tamáshoz. Írta J. Illies. Ford. Uo., 1983. (4.)- Élni akarok. Levelek Martinához. Írta Christa Meves. Ford. Uo., 1983. (5.)- Kutyaleves. Godin abbé rövid életrajza. Uo., 1983. (8.)- Dom Helder Camara. Írta M. Hall. Ford. Uo., 1984. (10.)- Damian de Veuster. Írta W. Hünermann. Ford. Uo., 1984. (17.)- Szerelem nehéz és szép. Írta G. Schröder. Ford. Uo., 1984. (2.)- Kövess engem! Írta A. Lötscher. Ford. Uo., 1984. (6.)- Én feloldozlak téged! Írta uő. Ford. Uo., 1984. (7.)- Dávid vagy? Írta Christa Meves. Ford. Uo., 1985. (10.)- A párizsi rockpáter. Írta Guy Gilbert. Ford. Uo., 1985. (15.)- És a te véleményed? Írta G. Fabian. Ford. Uo., 1988. (19.)- A modern házasság esélyei és válságai. Írta Christa Meves Ford. Uo., 1989. (3.)- Itt nyom a cipő... Írta K. Rahner. Ford. Uo., 1990. (9.) -  IV. Gyöngyszemek:

Tarziciusz. Elsőáldozási történetek. Írta M. z. Eltz. Ford. Bázel, 1987. (1.) - Szt Márton. Karácsonyi történetek. Írta uő. Ford. Uo., 1988. (2.) - Válaszúton. Írta F. X. Weiser. Ford. Uo., 1988. (6.) - A fehér főnök fia. Írta uő. Ford. Uo., 1989. (3.) - Alpesi fény. Írta uő. Ford. Uo., 1989. (4.) - A ministráns. Uo., 1990. (5.) - Sorozatokon kívül: Sehnsucht der Menschheit. Neves külf. egyh. és világi személyiségek nyilatkozatai a békéről. Gyűjtötte és szerk. Ném-ül. Bázel, 1984. - Igazságok és bölcsességek. Írta A. Stiefvater. Ford. Uo., 1987. - Korunk életkérdései. Írta R. Ostermann SJ. Ford. Uo., 1987. - Egyhközs. képviselőtestület mi az? Írta B. Liss. Ford. Uo., 1988. - Kérdezzük meg önmagunkat! Egyházközségi lelkitükör. Írta A. Stiefvater. Ford. Uo., 1988. - Korproblémák. Írta Hans Bernhard Meyer SJ Uo., 1989. - Noé bárkája. Kifestőkv. Kiad. Uo., 1989. - P(ater) M(ichael) Pro SJ. Írta L. Groppe. Ford. Uo., 1989. - Hit-információ. Levélkurzus a kat. hitről. Kiad. Katholische Glaubens-Information. Ford. Uo., 1992. - A bizalom bizalmat ébreszt. Írták R. Abeln - A. Kner. Ford. Uo., 1992. - Légy mindenekelőtt ember. Írták uők. Ford. Uo., 1992. - Isten nélkül élni? Írták uők. Ford. v Uo., 1993. - Örömmel jót tenni. Írták uők. Ford. Uo., 1994 - Dicséret az élet napsugara. Írták uők. Ford. Uo., 1994. - Levél papjaimhoz. Írta M. Ramsey. Ford. Uo., 1995. - Ki tud többet? Játék, tréfa, információ. Írta F. Dietz. Ford. Uo., 1995. - A jó Isten csibészei. Ministránsoknak írta W. Hünermann. Ford. Kz. Uo., 1996. - A sötétség fiai. Írta M. Adler. Ford. Uo., 1998. - 1990-2000: adta ki a →Katolikus családi kiskönyvtár füzetsorozatot. - Kéziratban: Ragyogó nap. Elsőáldozóknak írta uő. Ford. , 1996. - Minden csak véletlen? Írta W. Khun. Ford. , 1997 - Normák nélkül élni? Írta H. Schultze Brendt. Ford. , 1998. - A barátság életélménye. Írta Kurt Koch. Ford. , 1999. - Ki? Mi? Hol? Mikor? Vallásos quiz. Írta M. Römer-M. Haller. Ford. , 2001. s.k.

Schem. Vac. 1970:309.