🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hit, remény, szeretet
következő 🡲

hit, remény, szeretet (lat. fides, spes, caritas, gör. pisztisz, elpisz, agape): 1. a három →isteni erény, a kegyelmi élet alapja és gyümölcse (vö. 1Kor 13,13). - 2. az ókorban személynevek. - 3. szentek, Szt Zsófia (→bölcsesség) leányai: Fides, Spes, Caritas (gör. Pisztisz, Elpisz, Agape). - A →hagiográfiában is vitatott, hogy valós személyek, vt-k voltak-e, vagy csupán a legfontosabb erények allegóriái. K-en és Ny-on egyaránt bőséges lit. és ikgr. emlékek tanúskodnak tiszt-ükről, ugyanakkor a korai és hiteles martirológiumok nem tudnak róluk. A 6. sz: János presbiter említi, hogy Rómában a Via Aurelia mentén gör., a Via Appia mentén lat. nevük szerint tisztelték őket. 7-8. sz. passiójuk szerint (mely lat., gör., szír, örmény és georgiai ford-ban is elterjedt), a 3 leányt Trajanus idejében szept. 30-án ölték meg, anyjuk 3 nap múlva természetes halállal halt meg. A hagyomány szerint I. Pál p. (ur. 757-767) idején maradványaikat a Via Aureliáról átvitték Szt Szilveszter p. mars-mezei tp-ába. - A teol. patrónusaiként is tisztelték őket. - ~ kultusza a reformáció, ill. a tridenti zsin. lit. szigorításai miatt szűnt meg, a lengy-eknél ma is virágzik, és a 20. sz. szlovák szakrális néphagyomány számon tartja. - Ü: Ny-on szept. 30. és aug. 1., K-en: aug. 1. és szept. 17. - 3. Az ikgr-ban a ~ igen kedvelt képtípus, mely anyjukkal, a →bölcsességgel, Szt Zsófiával együtt ábrázolja őket. Attrib-aik: a →korona és a →kard (Varsó, Nemz. Múz., 2 táblakép, 1460/70). II. Baszileiosz menologionjában a leányok lefejezése és temetése látható (Róma, Vat. Kvtár, 10. sz. vége). - Legendájuk az Érdy-kódexben található. Emlékezetüket őrzi az a szárnyasoltár 1440-ből, mely Zólyomszászfalu tp-ából került a besztercebányai múz-ba. Egyéb gótikus táblaképeik: Bártfa (Mettertia-oltár, 1500; Pieta-oltár), Berzenke (1500), Kassa (szegyh., 1470; Bártfáról, Múz, 1520), Kispalugya (1510), Lőcse (1410), Magyarfenes (1499, a gyulafehérvári ppi rezidenciában), Németlipcse (1450, Szl. Nemz. Galéria), Gyöngyös (1490). Faszobra: Pozsony (1510, Szl. Nemz. Galéria). Oltárai: Eperjes (1462), Nagyvárad (1513). - Patrocíniumaik: besztercebányai egyhm.: Dubravica (15. sz.), Szucsány (13. sz.); nyitrai egyhm.: Barossháza, Ösvényes, Sztrecsény; kassai egyhm.: Zboró. - Az →egri főszékesegyházban M. →Casagrande kompozíciójaként láthatók. **

BS XI:1277. - Bálint II:143. - Sachs 1980:319.