🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hitágazatok
következő 🡲

hitágazatok (lat. articuli fidei): alaptételek, amelyekhez az összes többi →hitigazságot vissza kell vezetni. Lényeges sajátosságuk, hogy a) közvetlenül kinyilatkoztatott igazságok, b) különös jelentőségük van a vallásos életre és c) beletartoznak valamelyik →hitvallásba. - A m. elnevezés a fa törzséből ágazó korona képéből ered. - Már az →apostoli hitvallásban 12 v. 14 hitágazatot ismertek föl mint a ker. hithez szükséges tételt. Ezért a ~at nézhetjük úgy, mint áttekintést a →hitről, és mint a →teológia tárgyát. A 11. sz. óta az ap. hitvallás 12 ágazatát egy-egy ap-nak tulajdonították, s csak a 13. sz-tól ejtették el ezt a szoros kapcsolatot. Valójában az ap. hitvallás tételei úgy kerültek egymás mellé, hogy ezeket tartották legfontosabbaknak a keresztség kiszolgáltatásánál. De éppen ezért sok más kinyilatkoztatott igazságot nem neveztek ~nak. Természetesen azóta a teol. tud. módszere változott, és a ~ összefüggését inkább üdvtört. szempontból ítéljük meg, s fontosságukat is aszerint hangoztatjuk, hogy milyen mértékben mutatják be magát a kinyilatkoztató Istent. G.F.

LThK IV:934.