🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hieronimiták
következő 🡲

hieronimiták: Szt Jeromos nevét viselő szerzetesi közösségek. - 1. Közös Élet Testvérei, Fratres Vitae Communis: világi férfiak különféle művelődési tevékenységet folytató, iskolákat fenntartó vallásos közösségei. - Első házukat Deventerben azzal a céllal alapította a 14. sz. végén a németalföldi Geert de →Groote (1340-88), hogy a városi nép között újszerű vallásos érzés (→devotio moderna) és a műveltség terjesztője legyen. Tevékenységük teljes virágzását a 15. sz: érte el, amikor nagyobb int-eik száma 30 fölé emelkedett. Deventeri központjukon kívül népes házuk volt Emmerich, Herzogenbusch, Zwolle, Gent, Utrecht, Köln, Lőven, Münster, Trier városokban. - Tagjaik főként jobbmódúak, akik lemondtak vagyonukról, és a közösségi életet vállalva kezük munkájával tartották el magukat. A szövés-fonás mellett főleg kv-ek másolásával, népnyelvre ford-ával, tanítással foglalkoztak. Isk-ikban jelentős szerepet kaptak az anyanyelvre ford. vallásos iratok, énekek, bibliai részletek, de az ókori klasszikusok műveit is megismertették tanítványaikkal. Az okt. eredményeképpen a klasszikus műveltség és az egyéni átéltségből fakadó vallásosság ötvözetét igyekeztek így létrehozni. Kiváló tanítványaik az ő hatásuk alatt lettek a humanista műveltség terjesztői, a németalföldi humanizmus vezéralakjai: Rotterdami →Erasmus, Johann Murmellius, Nicolaus →Cusanus, Johannes Sturm, Kempis Tamás. Hatással voltak a ~ az eu. humanista nevelésre, ill. ezen keresztül a jezsuita isk-rendszer kialakulására is. - 2. →jeromosrendiek M.I.