🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Groote
következő 🡲

Groote, Geert (Deventer, 1340.-Utrecht?, 1384. aug. 20.): a →devotio moderna elindítója. - Tekintélyes polgári család fiaként született. 1355-től több mint 10 éven át Párizsban (vsz. Orleans-ban, Kölnben és Prágában is) jogot, bölcs-et, teol-t és orvostud-t tanult. 1371: az utrechti szegyh. knk-ja, bár nem volt klerikus. Járt Aachenben, Avignonban a p. udvarban. A „világias diákéletből” való megtérésre az indítást 1372: súlyos betegsége és Heinrich Egher von Kalkar karth. prior adta. Deventerben nyilvánosan elégette a mágiáról szóló kv-eit; lemondott javadalmairól, házát és földjét a városnak adományozta, kis házba (később a →beginák anyaháza) húzódott vissza és 1374: három évre az arnheimi karth. ktorba vonult. Az Úrhoz térését a Conclusa et proposita c. kv-ében így írja le: „Isten dicsőségére, dicséretére és szolgálatára, valamint lelkem üdvére gondoltam, arra, hogy rendezem az életemet. Semmi ideiglenes testi jót, megbecsülést, tudományt nem tartok fontosabbnak lelkem üdvénél!” - Lelki tanácsadói szavára visszatért Deventerbe, diákonussá szentelték, hogy a prédikálásnak élhessen. Nyilvánosan sürgette a bűnbánatot és a megtérést egy új, bensőséges életre. 1383: az utrechti zsinaton kemény vádakkal illette a konkubinátusban élő papokat. Ellenfelei rávették Fiorensus pp-öt, vonja meg tőle a prédikálás jogát. 1384: egy pestises beteg látogatásakor megkapta a kórt és belehalt. Tanítványa, majd barátja →Radewijn Florentius. - Különösen népszerű lett a Getijdenboeck, a laikusok számára készített zsolozsmáskv-e. **

Schütz 1993:110. - Puskely I:357.

új!