🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Holló
következő 🡲

holló (lat. Corvus corax): az éneklő verébalkatúak rendjébe, a varjúfélék családjába tartozó, termetes, fekete tollazatú, óvatos és értelmes madár. Könnyen szelídíthető, szavak kiejtésére is megtanítható. - A Szentírásban kettős értelemben szerepel: negatív jelentésű a Ter 8,7-ben, mint megbízhatatlan földerítő, melyet Noé a →galamb előtt eresztett el, hogy megtudja, lakható-e már a Föld, de a ~ nem tért vissza. Dögökkel táplálkozik. „Az elhagyott ~fiakat az Úr táplálja” (Zsolt 146,9; Jób 38,41) azon föltételezésen alapszik, hogy a ~ magára hagyja fiókáit, míg ki nem tollasodnak. A MTörv 14,14: a ~félék mind tisztátalanok. - Az egyházatyák a ~ban az Egyh-hoz vissza nem térő bűnösöket látják. Szt Ágoston a ~ban károgása miatt a megtérést halogatókat látta (a lat-ok úgy hallották, hogy a ~ azt mondja: cras, cras, 'holnap, holnap'). Fekete tolla és dögevő volta miatt a →gyász, a →halál és a szerencsétlenség madara, a mágiában és a babonában az ördög kísérője és a boszorkányok állata. A germán mitológiában Wotan szt madara. - Pozitív értelemben mint mindentudó és jövendőmondó madár Isten küldötte, mely gondoskodott Illésről (1Kir 17,6), és kivájja a szemét annak, aki nem tiszteli atyját és anyját (Péld 30,17). A →Physiologusban a magukra hagyott ~fiókák, melyeket Isten a harmattal táplál (Zsolt 146,9), a sztségekkel élő ember képe. Más kk. forrásokban a ~ a szomorúság szimbóluma. Nemes családok címerállata (pl. a Hunyadiaké gyűrűvel a csőrében). - Ikgr. Negatív értelmű ábrázolásai: a →vízözön kora-ker. képein a →galambbal együtt látható. Az →erények és víciumok ábrázolásain az erények kirnőjét galambok, a viciumok kirnőjét ~k röpdösik körül. A dögevő ~ az irigység attrib-a. A bűnös szimbólumaként a Golgotán a bal lator mellett röpül, ott ül a fán, melyre Júdás fölakasztotta magát. Mint a halál és az ördög madara kering a Golgota körül. Megjelenik a Szt Antal megkísértése-képeken. - Pozitív értelemben Illéstől kezdve a remeték és a szentek madara. az →igazságosság attrib-a.  Isten küldötteként kenyeret hoz Remete Szt Pálnak, megóvja Nursiai Szt Benedeket a mérgezett kenyértől, őrzi Szt Vince holttestét. Meinrád remetének 2 ~ volt a barátja, s amikor megölték, a 2 ~ állandóan a gyilkosok nyomában volt. Szt Osvát számára a menyasszonyt egy ~ csőrében gyűrűvel kérte meg. A monda szerint Ravenna szt pp-ének, Szt Apollinarisnak az ünnepén az összes ~k összegyűltek, s a nép megetette őket. E szenteken kívül a ~ Noé és Illés próf. attrib-a. **

Kirschbaum III:489. - Lipffert 1976:40. - KML 1986:123. - BL:642.

Holló Ernő (Gyergyószentmiklós, Csík vm., 1910. jan. 5.-Sepsiszentgyörgy, 1983. jan. 21.): újságíró. - 1941-ig Bpen tisztviselő, 1942: Csíkszeredán, 1943: Székelyudvarhelyt, 1957: Sepsiszentgyörgyön újságíró. A bpi M. Út és a kolozsvári Hírnök főmunk. Sepsiszentgyörgyön 1946-49: a Népújs. szerk. Az Igazság c. hetilap alapítója, évekig a Népi Egység b. munk., majd tisztviselő és nyugdíjas Sepsiszentgyörgyön. Szerepelt a Kapuállító (Sepsiszentgyörgy, 1970) és a Kapuállító II. (Uo., 1982) antol-ban. - M: Estéli utazás. Versek. Bp., 1930. - Mindent meglátni benned, élet. Versek. Uo., 1933. - Fűz a tóparton. Versek. Uo., 1935. - Férfi-ének. Versek. Uo., 1939. - Erdély. Versek. Uo., 1939. - Tisztítótűz. Csíkszereda, 1946. - Téli készülődés. Bukarest, 1969. - Énekelj, Fenyő! Uo., 1987. B.Z.

Utunk 1946. (6.) (Tompa László) - Vörös Zászló 1970. VI. 7. (Izsák József) - Igaz Szó 1970. (1.) (Vári Attila) - Haza, szülőföld, nemzetiség. Kolozsvár, 1978:149. - Gulyás XIV:3.

Holló István, OP (Monor, Pest vm., 1898. júl. 27.-Bp., 1965. jún. 27.): pap. - 1918. VIII. 26: lépett a r-be, 1923. VII. 18: pappá szent. 1936-ig a bpi, azután a vasvári rház lakója. - Bpen 1929. X-1936. I: a Kis Piros Könyv hitbuzgalmi lap fel. szerk-je és kiadója. T.E.

Schem. OP 1930:21. - Gulyás XIV:8. - Diós 1995:76. - Viczián 1995:79. (970.)

Holló József Kázmér, OFM (Csíktaplóca, 1841. márc. 5.-Gyulafehérvár, 1892. febr. 13.): költő. - 1859. X. 4: lépett a r-be, 1865. VII. 25: pappá szent. 1871-81: Szászsebesen házfőn., 1883-85: Alsóporumbákon plnos, 1887-89: Nagyszebenben házfőn., 1890: a Vincés nővérek spirituálisa Gyulafehérvárt. - M: ~ költeményei. Bp., 1876. 88

Szinnyei IV:1012. (*márc. 30.) - György 1930:514. (463.)