🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hasznos
következő 🡲

Hasznos Irén, Soeur Amanda (Bp., 1913. febr. 27.-Tunisz, 1968. jan. 25.): szerzetesnővér. - A Notre Dame de Sion nővérek sashegyi zárdájában nevelkedett, uo. lett gyorsírás- és nyelvtanár, 1935: belépett a r-be. 2 é. novíciátus után Wothigban és Saint Omrben tanult és tanított. 1948: Tuniszba helyezték, ahol fiatal leányok nev-je. 1958: a Sorbonne-on elvégezte az óvónőképző tanfolyamot. 1959: Tuniszban óvónőképzőt alapított, olyan sikerrel, hogy a tunéziai eü. min. fölkérte az áll. óvónőképzőt megszervezésére és irányítására. 1961: több tanf-ot nyitott. A mohamedán világban rendkívül népszerű volt. Ravatalához tömegesen zarándokoltak. A borgeli temetőben nyugszik, sírján m. föld is van, amit egy évvel előbb hazulról vitt, közeli halálát érezve. **

Új Ember 1968:10. sz.

haszon, profit: a gazdálkodás által létrehozott többletérték, a befektetett termelőköltséget meghaladó értékszaporulat. - A piacon az árban fejeződik ki, a kereslet-kínálati viszony függvénye, de befolyásol(hat)ja az eladó ügyessége. A befektetések fokozása csak bizonyos határig képes növelésére. - A →gyakorlati materializmusban a ~ a személyi méltóság helyébe lép és tönkreteszi a személyes kapcsolatokat, a szellemi és vallási értékek tiszteletét, magát az emberi testet is. A ~ minden áron való hajszolása, melyhez természetszerűen csatlakozik a →hatalom vágya, hozza létre azokat a strukturákat, amelyek uralkodni akarnak a személyek fölött. →utilitarizmus Pa.P.

SRS 37 - EV 23