🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyűjtés
következő 🡲

gyűjtés (lat. collecta): önkéntes →adományok kérése a közjó céljára vagy egyesek nyomorúsága enyhítésére. A ~re Krisztus példája bátorít, aki szegényé lett, hogy minket gazdaggá tegyen (vö. 2Kor 8,9). - A ~ a →szociális kérdésnek nem megoldása, mert az →igazságosság és →jog alapján nem lehet elrendelni. Hatásosabb, mint a személyes →alamizsna. Szervezése az →irgalmasság és a →szolidaritás megnyilvánulása, a benne való részvételre e két erény és a →szeretet kötelez. - Az ÚSz-ben Szt Pál ap. a Jeruzsálemben élő zsidókeresztények javára szervezett ~t (ApCsel 24,17; Gal 2,10). Ez volt az ap. egyik fő célja 3. missz. útján (Róm 15,25-27.31; 1Kor 16,1-3; 2Kor 8,9). Pál a ~t a →judaisták ellen folytatott harcában is fölhasználta mintegy „fegyverül” a →templomadóval szemben, amely erős köteléknek bizonyult a zsidók körében, másfelől viszont bizonyságul az evang. egyetemessége mellett. A ~ főleg Korintusban, az ap. munka szempontjából nemcsak nagyon fontos, hanem egyszersmind sok gondot is okozó városban volt eredményes. Minthogy 3. missz. útja után Szt Pál börtönbe került, nem tudta személyesen elvinni és szétosztani az →adományokat, ezért azt tanítványaira bízta. A tanítványok vsz. titokban tettek eleget megbízatásuknak (Félix róm. helytartó kapzsiságától való félelmükben); ez lehet a magyarázata annak is, hogy később nem szerepel a ~ az ÚSz-ben. - A hívek az Euch-nak szánt kenyér és bor mellett kezdettől fogva a rászorulók támogatására is vittek magukkal adományokat és letették a pp. v. a pap elé. Ő ebből segíttette az árvákat és özvegyeket, a betegeket v. egyébként rászorulókat, foglyokat és jövevényeket, akik a közösségben vannak; röviden, mindazokról gondoskodik, akik ínséget szenvednek (Szent Jusztinosz: Apologia 1,67,6). - Napjainkban egyh. ~t egyhközs-ek (→adománygyűjtés), országos szinten a →Magyar Karitász, nemzetközi szinten a →Caritas Internationalis és egyéb karitatív intézmények szerveznek. **

KEK 1351.